Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

(předběžné údaje - 13.11.2017)

v mil. Kč2017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/12Kumulace
1-Běžný účet 30204,633997,633397,810541,3-6534,6-11605,5-27386,1-8097-2444,7   52073,3
          příjmy347002,9344933,2397445,4340771,3373478,7376517,8304846,3329914,8351181,7   3166092,1
          výdaje316798,3310935,6364047,6330230380013,4388123,3332232,3338011,8353626,5   3114018,8
1.A-Zboží a služby36045,138973,24258832183,334797,537889,61292022348,337178,7   294923,5
          příjmy323904,1322438,6375449,9317060,3353144,3353676,3281068,4314141,4334983   2975866,3
          výdaje287859283465,4332862284877,1318346,8315786,8268148,4291793,1297804,3   2680942,8
1.A.a-Zboží28370,329132,833440,7211982596427411,74529,612366,227109   209522,5
          vývoz275174,8273616,6323228,1266564,9301298,1301197,3231747263851,6284463   2521141,5
          dovoz246804,5244483,8289787,4245366,9275334,1273785,5227217,4251485,4257354   2311619
1.A.b-Služby7674,89840,49147,210985,38833,510477,88390,39982,110069,7   85401
          příjmy48729,34882252221,850495,451846,252479,149321,450289,850519,9   454724,8
          výdaje41054,538981,643074,639510,143012,742001,240931,140307,740450,3   369323,8
1.B-Prvotní důchody167,51399,1-6555-16021,2-35601,9-45479,2-35698,7-26213,2-34304   -198306,6
          příjmy20511,820018,916931,520783,21751616874,519572,21268913107,9   158004,9
          výdaje20344,318619,823486,536804,453117,962353,755270,938902,247411,9   356311,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům3221,33221,33221,33286,33286,33286,33286,33286,33286,3   29382
          příjmy5256525652565236,75236,75236,75236,75236,75236,7   47188
          výdaje2034,72034,72034,71950,31950,31950,31950,31950,31950,3   17806
1.B.2-Důchody z investic-9884,5-7502,7-12784,2-22357,4-39831,4-51308,8-40926,5-29129,7-37251,1   -250976,4
          příjmy7849,585667991,911952,110656,28564,611728,57242,57694,9   82246,1
          výdaje1773416068,720776,134309,550487,659873,45265536372,344946   333222,5
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-13273-10955,1-15322,1-21178,8-41647,7-49895,6-44968,8-27271,9-37603,6   -262116,6
          příjmy3025,23148,82996,845183629,64852,46189,93652,63707,2   35720,6
          výdaje16298,31410418318,925696,845277,35474851158,730924,541310,8   297837,2
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic437409,7290,6-6551-3083,5-2514,3-319,3-4042,5-1370,3   -16743,6
          příjmy742,61142,3981,21045,31042,5868,6741,31003,1888,9   8455,8
          výdaje305,6732,5690,67596,341263382,91060,65045,62259,3   25199,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1329,412776531480,81378,7568,5787879,3726,2   9079,9
          příjmy2459,62509,22419,62497,12462,923111222,61281,52102,2   19265,7
          výdaje1130,21232,21766,61016,31084,31742,5435,6402,21375,9   10185,8
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1622,11765,61594,33891,73521,2532,63574,71305,3996,6   18804
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6830,75680,53007,93049,8943,12543,21941,5-369,8-339,3   23287,8
          příjmy7406,36196,93683,63594,41623,23073,22607,1209,8176,4   28570,8
          výdaje575,6516,4675,7544,5680,1529,9665,6579,6515,6   5283
1.C-Druhotné důchody-6008-6374,8-2635,1-5620,7-5730,2-4015,9-4607,4-4232,1-5319,4   -44543,6
          příjmy25872475,650642927,82818,459674205,63084,53090,8   32220,9
          výdaje85958850,47699,28548,68548,69982,988137316,58410,2   76764,4
2-Kapitálový účet001006,906915,4829,667360-963,8   14524
          příjmy00181406915,43272,7673601479,3   20217,4
          výdaje00807,1002443,1002443,1   5693,4
3-Finanční účet40210,435102,120966,829011,5-5696,13976,5-22492,610402,39222,5   120703,3
          aktiva415300,5278871,6465464,980941,732183,641869,74674,74337322586,6   1385266,3
          pasiva375090,1243769,6444498,151930,237879,737893,327167,232970,713364,1   1264563
3.1-Přímé investice-31684,5-993,5-30022,8-9273,9-8147,8-11665,3-23044,118330,3-10944,1   -107445,8
          aktiva-1254,322070,1-5131,6-256,612489,2-789,3-575630794,711058,9   63225
          pasiva30430,223063,724891,29017,32063710875,917288,112464,422003   170670,8
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-7660,9-9147,2-7028,51466766,8-1012,3-4508,52453,1-5847,2   -30518,6
          aktiva173,248,2-9595,5168,31886,5-1570,5308,23204-3687,4   -9064,9
          pasiva78349195,4-2567-1297,61119,8-558,24816,7750,92159,8   21453,7
3.1.1.2-Reinvestice zisků-10188,2-10188,2-10188,2-8888,5-8888,5-8888,5-8888,5-8888,5-8888,5   -83895,4
          aktiva2693,92693,92693,9277027702770277027702770   24702
          pasiva12882,112882,112882,111658,511658,511658,511658,511658,511658,5   108597,4
3.1.2-Dluhové nástroje-13835,518341,9-12806,1-1851,5-26,1-1764,5-9647,124765,63791,5   6968,2
          aktiva-4121,5193281770-31957832,6-1988,9-8834,224820,611976,2   47587,9
          pasiva9714986,114576,1-1343,57858,7-224,3812,9558184,7   40619,7
3.2-Portfoliové investice51182,5-58588,2-346436,5147206,118595,6-211656,7198088,1-25003-20476,3   -247088,4
          aktiva-1015,33608,7-5275,85156,58617,615701,97003,95414,92985,7   42197,9
          pasiva-52197,862196,9341160,7-142049,6-9978227358,6-191084,330417,823462   289286,4
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6158,5-7079,6-40681415,83688,69600,23544,87252,99172,4   29685,7
          aktiva6171,62883,2-2594,62567,540608907,22603,77279,79611,6   41489,9
          pasiva13,19962,81473,41151,7371,4-693,1-941,126,8439,2   11804,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry45023,9-51508,6-342368,5145790,314907-221256,9194543,3-32255,9-29648,7   -276774,1
          aktiva-7186,9725,5-2681,325894557,66794,74400,1-1864,8-6625,9   708
          pasiva-52210,952234,1339687,2-143201,3-10349,4228051,6-190143,23039123022,8   277482,1
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie274,61644,8-190,2841,7-5026,8-728,4-2957,5-4418,4-,3   -10560,5
          aktiva-1331,9-1160,3-2257,3-1607,9-6728,2-3683,2-6318,8-7077,4-3440,6   -33605,7
          pasiva-1606,5-2805,1-2067,1-2449,6-1701,4-2954,8-3361,3-2659-3440,3   -23045,1
3.4-Ostatní investice-399139,8-130607,4-78360,1-186055,5-21896,7191240,4-202168,611254,145066,8   -770666,7
          aktiva-675,630706,72153,21356,67025,4-61462156,14001,616406,2   56984,2
          pasiva398464,2161314,180513,3187412,128922,1-197386,4204324,7-7252,5-28660,6   827651
3.5-Rezervní aktiva419577,6223646,4475976,476293,210779,636786,47589,510239,2-4423,6   1256464,8
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)30204,633997,634404,710541,3380,8-10775,9-20650,1-8097-3408,5   66597,3
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)40210,435102,120966,829011,5-5696,13976,5-22492,610402,39222,5   120703,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí10005,81104,5-13437,918470,2-6076,914752,4-1842,518499,312631   54106

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD