Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

(předběžné údaje - 14.7.2016)

v mil. Kč2016/012016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/12Kumulace
1-Běžný účet 35729,94390234173,6883,9818,1       115507,5
          příjmy321116,9353812362163,7346449,6333525,9       1717068,1
          výdaje285387309910327990,1345565,7332707,8       1601560,6
1.A-Zboží a služby36289,436552,537518,136475,430099,5       176934,8
          příjmy298612,8320027,6335128,7328258,9317753,1       1599781,1
          výdaje262323,4283475,1297610,7291783,5287653,7       1422846,4
1.A.a-Zboží31083,628886,830293,830409,424671,3       145345
          vývoz256092,7276275,9288952,8283746273781,4       1378848,9
          dovoz225009,1247389,1258659253336,6249110,1       1233503,9
1.A.b-Služby5205,77665,67224,360665428,1       31589,8
          příjmy42520,143751,646175,944512,943971,7       220932,2
          výdaje37314,33608638951,638446,938543,6       189342,5
1.B-Prvotní důchody2167,94031,7-9540-31726,7-24511,4       -59578,4
          příjmy19834,318718,413075,915864,113426,3       80919,1
          výdaje17666,514686,722615,947590,837937,7       140497,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2719,72719,72719,72719,72719,7       13598,3
          příjmy44534453445344534453       22265
          výdaje1733,31733,31733,31733,31733,3       8666,7
1.B.2-Důchody z investic-8034,6-3256,5-12978,8-36042,5-29083,8       -89396,1
          příjmy7412,79218,27333,99291,56549,7       39806,1
          výdaje15447,312474,720312,745333,935633,5       129202,2
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-10698,7-7638,2-14615,8-36611,3-24749       -94312,9
          příjmy3179,73770,931083041,63124,6       16224,9
          výdaje13878,411409,217723,83965327873,6       110537,8
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic95,5704,7123,2-4584,1-6155,6       -9816,4
          příjmy847,4888866,9902,81186,1       4691,2
          výdaje751,9183,3743,75486,97341,8       14507,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1020,61001,3100,51166,4721,6       4010,3
          příjmy1837,61883,61945,71360,41139,8       8167
          výdaje817882,31845,2194,1418,2       4156,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)15482675,71413,43986,71099,3       10723
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7482,84568,6719,11596,11852,7       16219,3
          příjmy7968,65047,212892119,62423,6       18848
          výdaje485,8478,6569,9523,5570,9       2628,7
1.C-Druhotné důchody-2727,33317,86195,5-3864,8-4770       -1848,8
          příjmy2669,815065,913959,12326,62346,4       36367,9
          výdaje5397,111748,27763,66191,47116,4       38216,7
2-Kapitálový účet087359667,6-14,820529,1       38916,8
          příjmy087359675020529,1       38939,1
          výdaje007,414,80       22,2
3-Finanční účet27651,56673614710,8-21523,111436,3       99011,5
          aktiva116910,4112146,9-751230741,361314,1       313600,7
          pasiva89258,945411-22222,852264,449877,8       214589,2
3.1-Přímé investice-10250,963353898,3-27346,7-11772       -39136,2
          aktiva-665,714848,57978,6-16617,26831,7       12376
          pasiva9585,28513,44080,310729,518603,7       51512,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků1706,53045,47660-206-262,3       11943,5
          aktiva45,962,2-1510,9942,21575,7       1115,1
          pasiva-1660,7-2983,1-9170,91148,21838       -10828,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků-6815,9-6815,9-6815,9-6815,9-6815,9       -34079,7
          aktiva2787,52787,52787,52787,52787,5       13937,3
          pasiva9603,49603,49603,49603,49603,4       48017
3.1.2-Dluhové nástroje-5141,410105,63054,3-20324,7-4693,7       -17000
          aktiva-349911998,86702-20346,82468,6       -2676,5
          pasiva1642,41893,23647,8-22,17162,3       14323,5
3.2-Portfoliové investice13038,3-12229,8-68804,219490,226063,4       -22442,1
          aktiva7692,6-2085,17846,7-4702,8-417,9       8333,6
          pasiva-5345,710144,776650,9-24193-26481,3       30775,7
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6541,22451,83,8-12262832,5       -2432,8
          aktiva4232,718685028,4-7060-479,7       3589,4
          pasiva-2308,5-583,75024,65202-1312,2       6022,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry6497,1-14681,5-6880831752,225230,9       -20009,3
          aktiva3459,9-3953,12818,32357,261,8       4744,1
          pasiva-3037,210728,571626,3-29395-25169,1       24753,4
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie1531,3520,2-477,5390,6-1203       761,6
          aktiva-2163,6-1723,1-2578,2-1964,2-2998,8       -11428
          pasiva-3694,9-2243,3-2100,8-2354,8-1795,8       -12189,6
3.4-Ostatní investice-71273,21785978068,5-45902-45841,6       -67089,3
          aktiva17441,246855,2-22784,822180,613709,6       77401,8
          pasiva88714,428996,1-100853,368082,759551,2       144491,1
3.5-Rezervní aktiva94605,954251,52025,731844,944189,5       226917,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)35729,95263743841,2869,121347,1       154424,3
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)27651,56673614710,8-21523,111436,3       99011,5
4.5-Čisté chyby a opomenutí-8078,514099-29130,4-22392,1-9910,8       -55412,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD