Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

(předběžné údaje - 16.3.2017)

v mil. Kč2017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/12Kumulace
1-Běžný účet 29401,8           29401,8
          příjmy332074           332074
          výdaje302672,2           302672,2
1.A-Zboží a služby31629,3           31629,3
          příjmy310294,7           310294,7
          výdaje278665,4           278665,4
1.A.a-Zboží26494,8           26494,8
          vývoz265473,2           265473,2
          dovoz238978,4           238978,4
1.A.b-Služby5134,5           5134,5
          příjmy44821,5           44821,5
          výdaje39687           39687
1.B-Prvotní důchody3376,4           3376,4
          příjmy18886,9           18886,9
          výdaje15510,5           15510,5
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2870,7           2870,7
          příjmy5037,3           5037,3
          výdaje2166,7           2166,7
1.B.2-Důchody z investic-6324,9           -6324,9
          příjmy6443,3           6443,3
          výdaje12768,2           12768,2
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-9158,3           -9158,3
          příjmy2949,9           2949,9
          výdaje12108,2           12108,2
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic438,2           438,2
          příjmy743,8           743,8
          výdaje305,6           305,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic773,2           773,2
          příjmy1127,6           1127,6
          výdaje354,4           354,4
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1622,1           1622,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6830,7           6830,7
          příjmy7406,3           7406,3
          výdaje575,6           575,6
1.C-Druhotné důchody-5603,9           -5603,9
          příjmy2892,4           2892,4
          výdaje8496,3           8496,3
2-Kapitálový účet0           0
          příjmy0           0
          výdaje0           0
3-Finanční účet5893,3           5893,3
          aktiva412172           412172
          pasiva406278,6           406278,6
3.1-Přímé investice-27591           -27591
          aktiva-1913           -1913
          pasiva25678           25678
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-7660,9           -7660,9
          aktiva173,2           173,2
          pasiva7834           7834
3.1.1.2-Reinvestice zisků-8256,4           -8256,4
          aktiva2764,1           2764,1
          pasiva11020,5           11020,5
3.1.2-Dluhové nástroje-11673,8           -11673,8
          aktiva-4850,3           -4850,3
          pasiva6823,5           6823,5
3.2-Portfoliové investice7088,4           7088,4
          aktiva-1047,9           -1047,9
          pasiva-8136,3           -8136,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6126,2           6126,2
          aktiva6139,3           6139,3
          pasiva13,1           13,1
3.2.2-Dluhové cenné papíry962,3           962,3
          aktiva-7187,1           -7187,1
          pasiva-8149,4           -8149,4
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie535,8           535,8
          aktiva-1445           -1445
          pasiva-1980,9           -1980,9
3.4-Ostatní investice-393717,6           -393717,6
          aktiva-2999,8           -2999,8
          pasiva390717,8           390717,8
3.5-Rezervní aktiva419577,6           419577,6
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)29401,8           29401,8
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)5893,3           5893,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí-23508,5           -23508,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD