Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

(předběžné údaje - 13.5.2016)

v mil. Kč2016/012016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/12Kumulace
1-Běžný účet 32363,143963,632355,3         108681,9
          příjmy325591,1352694,4358943,5         1037229
          výdaje293228308730,9326588,3         928547,1
1.A-Zboží a služby31865,635488,334529,5         101883,4
          příjmy302311,2317980,2330565,6         950857
          výdaje270445,6282491,9296036,1         848973,6
1.A.a-Zboží25971,728912,928843         83727,6
          vývoz258123,6274773,4286962,3         819859,3
          dovoz232151,9245860,6258119,3         736131,8
1.A.b-Služby5893,96575,45686,5         18155,8
          příjmy44187,543206,743603,3         130997,6
          výdaje38293,736631,337916,8         112841,8
1.B-Prvotní důchody2781,84741,1-8784         -1261,1
          příjmy20074,61905413826,5         52955,1
          výdaje17292,914312,922610,5         54216,3
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2618,72618,72618,7         7856
          příjmy4419,74419,74419,7         13259
          výdaje180118011801         5403
1.B.2-Důchody z investic-7189,2-2446,1-12121,8         -21757,1
          příjmy7816,99587,18117,9         25521,9
          výdaje1500612033,220239,7         47279
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-9746,8-6563,4-13715,3         -30025,5
          příjmy4198,34790,54126,1         13115
          výdaje13945,111353,917841,4         43140,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic95,5705,3123,2         924
          příjmy847,4888866,9         2602,3
          výdaje751,9182,7743,7         1678,3
1.B.2.3-Ostatní důchody z investic914,1736,356,9         1707,4
          příjmy1223,11232,91711,5         4167,5
          výdaje309496,61654,6         2460,2
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)15482675,71413,4         5637,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7352,34568,6719,1         12640
          příjmy7838,15047,21289         14174,3
          výdaje485,8478,6569,9         1534,3
1.C-Druhotné důchody-2284,33734,16609,8         8059,7
          příjmy3205,215660,314551,4         33416,9
          výdaje5489,511926,27941,6         25357,3
2-Kapitálový účet087359143,6         17878,6
          příjmy087359151         17886
          výdaje007,4         7,4
3-Finanční účet26462,854351,217686,7         98500,6
          aktiva121526,3107179,1-6796         221909,4
          pasiva95063,552827,9-24482,7         123408,8
3.1-Přímé investice-8437,37347,98871         7781,5
          aktiva-276,415760,55916         21400,1
          pasiva8160,98412,6-2954,9         13618,6
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků1706,53148,57660         12514,9
          aktiva45,962,2-1510,9         -1402,8
          pasiva-1660,7-3086,2-9170,9         -13917,8
3.1.1.2-Reinvestice zisků-5917,6-5917,6-5917,6         -17752,8
          aktiva3830,43830,43830,4         11491,3
          pasiva974897489748         29244,1
3.1.2-Dluhové nástroje-4226,2101177128,6         13019,4
          aktiva-4152,711867,83596,5         11311,6
          pasiva73,51750,8-3532,1         -1707,8
3.2-Portfoliové investice13038,3-12385-68804,2         -68150,9
          aktiva7692,6-2240,37846,7         13299
          pasiva-5345,710144,776650,9         81449,9
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6541,22301,93,8         8846,9
          aktiva4232,71718,15028,4         10979,2
          pasiva-2308,5-583,75024,6         2132,3
3.2.2-Dluhové cenné papíry6497,1-14686,8-68808         -76997,8
          aktiva3459,9-3958,42818,3         2319,8
          pasiva-3037,210728,571626,3         79317,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie373,8-637,3-1817,6         -2081,2
          aktiva-3051,2-2610,7-3372,3         -9034,3
          pasiva-3425-1973,4-1554,6         -6953,1
3.4-Ostatní investice-73030,75895,477411,8         10276,5
          aktiva22642,742139,4-19212,2         45569,9
          pasiva95673,436244-96624         35293,4
3.5-Rezervní aktiva94518,754130,22025,7         150674,7
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)32363,152698,641498,9         126560,5
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)26462,854351,217686,7         98500,6
4.5-Čisté chyby a opomenutí-5900,31652,6-23812,2         -28059,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD