Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

(předběžné údaje - 14.11.2016)

v mil. Kč2016/012016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/12Kumulace
1-Běžný účet 34021,542833,332964,83663,2-101-3618,6-30118,8-744,64758,5   83658,2
          příjmy313897,8348255,3355830,2344216,4336823,2360599283124,5324427,3342510,5   3009684,3
          výdaje279876,4305422322865,4340553,2336924,2364217,6313243,4325171,8337752   2926026
1.A-Zboží a služby35666,336313,636599,439913,332033,337171,29654,325646,333656,2   286653,9
          příjmy291363,5314129328783322576,5320186,7337115,4263164,4301675,5320157,1   2799151,1
          výdaje255697,2277815,3292183,6282663,2288153,4299944,2253510,1276029,2286501   2512497,3
1.A.a-Zboží29624,727867,828951,631853,124324,329462,43461,218918,927050,6   221514,7
          vývoz248884,1270399,1282613,8275272,2270953,9287996,6218519,7256111,2275464,9   2386215,6
          dovoz219259,4242531,3253662,2243419,1246629,7258534,2215058,5237192,3248414,3   2164700,9
1.A.b-Služby6041,68445,87647,88060,177097708,86193,16727,46605,5   65139,1
          příjmy42479,543729,846169,247304,349232,849118,744644,745564,244692,2   412935,5
          výdaje36437,935284,138521,439244,241523,84141038451,638836,838086,7   347796,4
1.B-Prvotní důchody1372,53357,3-9540,1-32088,6-27067,6-37625,2-34510,9-27285,9-24341,8   -187730,3
          příjmy19858,218725,213081,818946,613923,419763,816948,113709,118407,3   153363,6
          výdaje18485,715367,922621,951035,24099157389,1514594099542749,1   341093,9
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2749,72749,72749,73032,73032,73032,73032,73032,73032,7   26445
          příjmy4461,34461,34461,3483948394839483948394839   42418
          výdaje1711,71711,71711,71806,31806,31806,31806,31806,31806,3   15973
1.B.2-Důchody z investic-8860-3960,9-13008,9-36717,4-31953-42806,6-40330-30405,1-28708,1   -236749,9
          příjmy7428,29216,77331,5119886660,8122708716,68249,911773,4   83635,2
          výdaje16288,213177,620340,448705,438613,855076,649046,53865540481,6   320385,1
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-11257,9-7566,7-14777,2-39666-27614,5-46619,4-45775,6-29895,8-30783   -253956,1
          příjmy3180,93772,53099,22398,82438,56352,62533,137267055,2   34556,8
          výdaje14438,911339,117876,442064,8300535297248308,733621,837838,1   288512,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic92,7212,3339,4-4585,5-6154,4619,2573,6-2647,2-364,5   -11914,4
          příjmy844,2868,4857,7906,31187,5957,5838,91947,4978,9   9387
          výdaje751,5656,2518,35491,87341,9338,3265,34594,61343,4   21301,4
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic757,2717,815,53547,5716,61682,8710,2707,1421,4   9276,1
          příjmy1855,11900,11961,14696,31935,53449,11182,71145,71721,4   19847
          výdaje1097,81182,31945,61148,81218,91766,3472,5438,61300   10570,9
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)15482675,71413,43986,71099,31510,84161,91430,82018   19844,4
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7482,84568,6719,11596,11852,72148,72786,486,51333,7   22574,6
          příjmy7968,65047,212892119,62423,62654,83392,5620,21794,9   27310,4
          výdaje485,8478,6569,9523,5570,9506,1606,1533,7461,2   4735,8
1.C-Druhotné důchody-3017,33162,35905,5-4161,5-5066,7-3164,5-5262,3895,1-4555,9   -15265,3
          příjmy2676,215401,113965,42693,32713,13719,830129042,73946,1   57169,5
          výdaje5693,512238,88059,96854,87779,86884,38274,38147,68502   72434,9
2-Kapitálový účet08834,89667,6-14,820529,11132,610803,50-7,4   50945,3
          příjmy08834,89675020529,1127210803,500   51114,3
          výdaje007,414,80139,4007,4   169
3-Finanční účet25236,362230,327422,613191,1-454,9-22000,99377,816149,5-13193,1   117958,6
          aktiva117360,3110977,8-3999,564886,651381,13292,17238,652192,788833,1   492162,7
          pasiva9212448747,5-3142251695,551835,925293-2139,336043,2102026,2   374204,1
3.1-Přímé investice-10143,85875,513889-29333-12227-26700,2-42913,310401,2-37390,8   -128542,5
          aktiva-558,714878,811279,3-17485,16117,7-14165-25417,315011,1-6203   -16542
          pasiva9585,29003,4-2609,711847,918344,712535,2174964609,931187,8   112000,5
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků1706,53045,47660-206-262,39455,4-5850,710162,9857,1   26568,3
          aktiva45,962,2-1510,9942,21575,7676,724,145,17569,6   9430,6
          pasiva-1660,7-2983,1-9170,91148,21838-8778,75874,8-10117,86712,5   -17137,7
3.1.1.2-Reinvestice zisků-6815,9-6815,9-6815,9-7855,3-7855,3-7855,3-7855,3-7855,3-7855,3   -67579,9
          aktiva2787,52787,52787,51753,51753,51753,51753,51753,51753,5   18883,2
          pasiva9603,49603,49603,49608,89608,89608,89608,89608,89608,8   86463,1
3.1.2-Dluhové nástroje-5034,4964613045-21271,7-4109,4-28300,2-29207,38093,6-30392,5   -87530,9
          aktiva-339212029,110002,8-20180,82788,5-16595,2-27194,913212,6-15526,1   -44855,8
          pasiva1642,42383,1-3042,21090,96897,911705,12012,4511914866,5   42675,1
3.2-Portfoliové investice13038,3-12212-63563,521336,426063,4-98941,4139626,1-2230,7-72776,2   -49659,7
          aktiva7692,6-2085,77739,4-4709-417,911226,66120,5684,45074,8   31325,6
          pasiva-5345,710126,271302,9-26045,4-26481,3110168,1-133505,62915,177851   80985,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6541,22472,65456-10408,8832,51322,9-1624,5-2070,33604,3   6125,9
          aktiva4232,71870,45132,5-7059,2-479,72620,4-1462,8-2257,83621,8   6218,4
          pasiva-2308,5-602,2-323,43349,6-1312,21297,4161,8-187,517,5   92,5
3.2.2-Dluhové cenné papíry6497,1-14684,5-69019,531745,125230,9-100264,4141250,6-160,4-76380,5   -55785,6
          aktiva3459,9-3956,12606,82350,161,88606,37583,22942,21453   25107,2
          pasiva-3037,210728,571626,3-29395-25169,1108870,6-133667,33102,577833,5   80892,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie1531,3520,2-477,5517,5-1076,11019,61532,71157,5-1371,9   3353,3
          aktiva-2163,6-1723,1-2578,2-1738,7-2773,2-1444,3-2360,1-1114,6-2362,5   -18258,3
          pasiva-3694,9-2243,3-2100,8-2256,2-1697,2-2463,9-3892,8-2272,1-990,5   -21611,6
3.4-Ostatní investice-73795,413795,175548,8-11174,7-57404,6108655,1-115522,2-53462,716494,4   -96866,2
          aktiva17784,145656,3-22465,756974,5426513708,82240,9-22672,410472,2   105963,7
          pasiva91579,531861,2-98014,568149,261669,6-94946,3117763,130790,3-6022,1   202830
3.5-Rezervní aktiva94605,954251,52025,731844,944189,5-603426654,660284,281851,4   389673,7
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)34021,551668,142632,43648,420428,1-2486-19315,4-744,64751   134603,5
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)25236,362230,327422,613191,1-454,9-22000,99377,816149,5-13193,1   117958,6
4.5-Čisté chyby a opomenutí-8785,210562,3-15209,89542,7-20883-19514,928693,216894,1-17944,2   -16644,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD