Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2019

(předběžné údaje - 18.3.2019)

v mil. Kč2019/012019/022019/032019/042019/052019/062019/072019/082019/092019/102019/112019/12Kumulace
1-Běžný účet 25016,9           25016,9
          příjmy373664,1           373664,1
          výdaje348647,2           348647,2
1.A-Zboží a služby28498,2           28498,2
          příjmy345886,9           345886,9
          výdaje317388,7           317388,7
1.A.a-Zboží21537,3           21537,3
          vývoz295655,4           295655,4
          dovoz274118,1           274118,1
1.A.b-Služby6960,8           6960,8
          příjmy50231,5           50231,5
          výdaje43270,6           43270,6
1.B-Prvotní důchody3150,7           3150,7
          příjmy24439,8           24439,8
          výdaje21289,1           21289,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2186,7           2186,7
          příjmy5373,7           5373,7
          výdaje3187,0           3187,0
1.B.2-Důchody z investic-6098,5           -6098,5
          příjmy11409,1           11409,1
          výdaje17507,6           17507,6
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-7084,9           -7084,9
          příjmy7431,8           7431,8
          výdaje14516,7           14516,7
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-1288,0           -1288,0
          příjmy857,6           857,6
          výdaje2145,6           2145,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic451,3           451,3
          příjmy1296,6           1296,6
          výdaje845,3           845,3
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1823,1           1823,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7062,5           7062,5
          příjmy7657,0           7657,0
          výdaje594,6           594,6
1.C-Druhotné důchody-6631,9           -6631,9
          příjmy3337,4           3337,4
          výdaje9969,4           9969,4
2-Kapitálový účet0,0           0,0
          příjmy0,0           0,0
          výdaje0,0           0,0
3-Finanční účet5339,2           5339,2
          aktiva11380,5           11380,5
          pasiva6041,2           6041,2
3.1-Přímé investice-3118,4           -3118,4
          aktiva9635,5           9635,5
          pasiva12753,8           12753,8
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-1812,0           -1812,0
          aktiva717,9           717,9
          pasiva2529,9           2529,9
3.1.1.2-Reinvestice zisků-6801,9           -6801,9
          aktiva6277,7           6277,7
          pasiva13079,6           13079,6
3.1.2-Dluhové nástroje5495,6           5495,6
          aktiva2639,8           2639,8
          pasiva-2855,7           -2855,7
3.2-Portfoliové investice58127,9           58127,9
          aktiva631,8           631,8
          pasiva-57496,0           -57496,0
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-1864,9           -1864,9
          aktiva751,7           751,7
          pasiva2616,6           2616,6
3.2.2-Dluhové cenné papíry59992,8           59992,8
          aktiva-119,9           -119,9
          pasiva-60112,6           -60112,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-2090,0           -2090,0
          aktiva-4827,7           -4827,7
          pasiva-2737,7           -2737,7
3.4-Ostatní investice-44660,6           -44660,6
          aktiva8860,6           8860,6
          pasiva53521,2           53521,2
3.5-Rezervní aktiva-2919,7           -2919,7
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)25016,9           25016,9
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)5339,2           5339,2
4.5-Čisté chyby a opomenutí-19677,7           -19677,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD