Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

(předběžné údaje - 13.9.2017)

v mil. Kč2017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/12Kumulace
1-Běžný účet 30204,633997,633397,810541,3-6534,6-11605,5-27386,1     62615,1
          příjmy347002,9344933,2397445,4340771,3373478,7376517,8304846,3     2484995,6
          výdaje316798,3310935,6364047,6330230380013,4388123,3332232,3     2422380,5
1.A-Zboží a služby36045,138973,24258832183,334797,537889,612920     235396,5
          příjmy323904,1322438,6375449,9317060,3353144,3353676,3281068,4     2326742
          výdaje287859283465,4332862284877,1318346,8315786,8268148,4     2091345,5
1.A.a-Zboží28370,329132,833440,7211982596427411,74529,6     170047,2
          vývoz275174,8273616,6323228,1266564,9301298,1301197,3231747     1972826,9
          dovoz246804,5244483,8289787,4245366,9275334,1273785,5227217,4     1802779,6
1.A.b-Služby7674,89840,49147,210985,38833,510477,88390,3     65349,3
          příjmy48729,34882252221,850495,451846,252479,149321,4     353915,1
          výdaje41054,538981,643074,639510,143012,742001,240931,1     288565,9
1.B-Prvotní důchody167,51399,1-6555-16021,2-35601,9-45479,2-35698,7     -137789,4
          příjmy20511,820018,916931,520783,21751616874,519572,2     132208
          výdaje20344,318619,823486,536804,453117,962353,755270,9     269997,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům3221,33221,33221,33286,33286,33286,33286,3     22809,3
          příjmy5256525652565236,75236,75236,75236,7     36714,7
          výdaje2034,72034,72034,71950,31950,31950,31950,3     13905,3
1.B.2-Důchody z investic-9884,5-7502,7-12784,2-22357,4-39831,4-51308,8-40926,5     -184595,5
          příjmy7849,585667991,911952,110656,28564,611728,5     67308,7
          výdaje1773416068,720776,134309,550487,659873,452655     251904,3
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-13273-10955,1-15322,1-21178,8-41647,7-49895,6-44968,8     -197241,2
          příjmy3025,23148,82996,845183629,64852,46189,9     28360,8
          výdaje16298,31410418318,925696,845277,35474851158,7     225601,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic437409,7290,6-6551-3083,5-2514,3-319,3     -11330,8
          příjmy742,61142,3981,21045,31042,5868,6741,3     6563,8
          výdaje305,6732,5690,67596,341263382,91060,6     17894,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1329,412776531480,81378,7568,5787     7474,3
          příjmy2459,62509,22419,62497,12462,923111222,6     15882,1
          výdaje1130,21232,21766,61016,31084,31742,5435,6     8407,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1622,11765,61594,33891,73521,2532,63574,7     16502,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6830,75680,53007,93049,8943,12543,21941,5     23996,8
          příjmy7406,36196,93683,63594,41623,23073,22607,1     28184,6
          výdaje575,6516,4675,7544,5680,1529,9665,6     4187,8
1.C-Druhotné důchody-6008-6374,8-2635,1-5620,7-5730,2-4015,9-4607,4     -34992,1
          příjmy25872475,650642927,82818,459674205,6     26045,6
          výdaje85958850,47699,28548,68548,69982,98813     61037,7
2-Kapitálový účet001006,906915,4829,66736     15487,8
          příjmy00181406915,43272,76736     18738,1
          výdaje00807,1002443,10     3250,2
3-Finanční účet40210,435102,120966,829011,5-5696,13976,5-22492,6     101078,6
          aktiva415300,5278871,6465464,980941,732183,641869,74674,7     1319306,8
          pasiva375090,1243769,6444498,151930,237879,737893,327167,2     1218228,2
3.1-Přímé investice-31684,5-993,5-30022,8-9273,9-8147,8-11665,3-23044,1     -114832
          aktiva-1254,322070,1-5131,6-256,612489,2-789,3-5756     21371,5
          pasiva30430,223063,724891,29017,32063710875,917288,1     136203,5
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-7660,9-9147,2-7028,51466766,8-1012,3-4508,5     -27124,5
          aktiva173,248,2-9595,5168,31886,5-1570,5308,2     -8581,5
          pasiva78349195,4-2567-1297,61119,8-558,24816,7     18543
3.1.1.2-Reinvestice zisků-10188,2-10188,2-10188,2-8888,5-8888,5-8888,5-8888,5     -66118,5
          aktiva2693,92693,92693,92770277027702770     19161,9
          pasiva12882,112882,112882,111658,511658,511658,511658,5     85280,4
3.1.2-Dluhové nástroje-13835,518341,9-12806,1-1851,5-26,1-1764,5-9647,1     -21589
          aktiva-4121,5193281770-31957832,6-1988,9-8834,2     10791
          pasiva9714986,114576,1-1343,57858,7-224,3812,9     32380
3.2-Portfoliové investice51182,5-58588,2-346436,5147206,118595,6-211656,7198088,1     -201609,1
          aktiva-1015,33608,7-5275,85156,58617,615701,97003,9     33797,4
          pasiva-52197,862196,9341160,7-142049,6-9978227358,6-191084,3     235406,5
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6158,5-7079,6-40681415,83688,69600,23544,8     13260,4
          aktiva6171,62883,2-2594,62567,540608907,22603,7     24598,6
          pasiva13,19962,81473,41151,7371,4-693,1-941,1     11338,2
3.2.2-Dluhové cenné papíry45023,9-51508,6-342368,5145790,314907-221256,9194543,3     -214869,5
          aktiva-7186,9725,5-2681,325894557,66794,74400,1     9198,7
          pasiva-52210,952234,1339687,2-143201,3-10349,4228051,6-190143,2     224068,3
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie274,61644,8-190,2841,7-5026,8-728,4-2957,5     -6141,9
          aktiva-1331,9-1160,3-2257,3-1607,9-6728,2-3683,2-6318,8     -23087,7
          pasiva-1606,5-2805,1-2067,1-2449,6-1701,4-2954,8-3361,3     -16945,8
3.4-Ostatní investice-399139,8-130607,4-78360,1-186055,5-21896,7191240,4-202168,6     -826987,6
          aktiva-675,630706,72153,21356,67025,4-61462156,1     36576,5
          pasiva398464,2161314,180513,3187412,128922,1-197386,4204324,7     863564,1
3.5-Rezervní aktiva419577,6223646,4475976,476293,210779,636786,47589,5     1250649,2
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)30204,633997,634404,710541,3380,8-10775,9-20650,1     78102,9
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)40210,435102,120966,829011,5-5696,13976,5-22492,6     101078,6
4.5-Čisté chyby a opomenutí10005,81104,5-13437,918470,2-6076,914752,4-1842,5     22975,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD