Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

(předběžné údaje - 13.4.2017)

v mil. Kč2017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/12Kumulace
1-Běžný účet 29401,828220,3          57622,1
          příjmy332074338169,9          670243,9
          výdaje302672,2309949,5          612621,8
1.A-Zboží a služby31629,331600,7          63230
          příjmy310294,7317058,6          627353,3
          výdaje278665,4285457,9          564123,3
1.A.a-Zboží26494,825222,2          51717
          vývoz265473,2272511,1          537984,4
          dovoz238978,4247288,9          486267,3
1.A.b-Služby5134,56378,5          11512,9
          příjmy44821,544547,5          89368,9
          výdaje3968738169          77856
1.B-Prvotní důchody3376,42488,1          5864,5
          příjmy18886,918330,3          37217,2
          výdaje15510,515842,2          31352,7
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2870,72870,7          5741,3
          příjmy5037,35037,3          10074,7
          výdaje2166,72166,7          4333,3
1.B.2-Důchody z investic-6324,9-6063,1          -12388,1
          příjmy6443,37096,1          13539,4
          výdaje12768,213159,2          25927,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-9158,3-9579,2          -18737,5
          příjmy2949,92976,1          5926
          výdaje12108,212555,3          24663,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic438,2949,6          1387,7
          příjmy743,81178,2          1922
          výdaje305,6228,7          534,3
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic773,2800,9          1574
          příjmy1127,61176,1          2303,7
          výdaje354,4375,2          729,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1622,11765,6          3387,7
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6830,75680,5          12511,3
          příjmy7406,36196,9          13603,2
          výdaje575,6516,4          1091,9
1.C-Druhotné důchody-5603,9-5868,5          -11472,4
          příjmy2892,42781          5673,3
          výdaje8496,38649,4          17145,7
2-Kapitálový účet00          0
          příjmy00          0
          výdaje00          0
3-Finanční účet5893,326443,1          32336,4
          aktiva412172265285,8          677457,8
          pasiva406278,6238842,8          645121,4
3.1-Přímé investice-27591274,2          -27316,8
          aktiva-191321254,4          19341,4
          pasiva2567820980,1          46658,2
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-7660,9-9147,2          -16808
          aktiva173,248,2          221,4
          pasiva78349195,4          17029,4
3.1.1.2-Reinvestice zisků-8256,4-8256,4          -16512,7
          aktiva2764,12764,1          5528,3
          pasiva11020,511020,5          22041
3.1.2-Dluhové nástroje-11673,817677,8          6004
          aktiva-4850,318442          13591,7
          pasiva6823,5764,2          7587,7
3.2-Portfoliové investice7088,4-67039          -59950,6
          aktiva-1047,91525,2          477,3
          pasiva-8136,368564,2          60427,9
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6126,2-592,8          5533,4
          aktiva6139,31670          7809,2
          pasiva13,12262,8          2275,9
3.2.2-Dluhové cenné papíry962,3-66446,2          -65483,9
          aktiva-7187,1-144,8          -7331,9
          pasiva-8149,466301,4          58152
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie535,81906          2441,9
          aktiva-1445-1273,4          -2718,4
          pasiva-1980,9-3179,4          -5160,3
3.4-Ostatní investice-393717,6-132344,6          -526062,1
          aktiva-2999,820133,3          17133,5
          pasiva390717,8152477,9          543195,6
3.5-Rezervní aktiva419577,6223646,4          643224
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)29401,828220,3          57622,1
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)5893,326443,1          32336,4
4.5-Čisté chyby a opomenutí-23508,5-1777,3          -25285,7

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD