Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2016

(předběžné údaje - 14.6.2016)

v mil. Kč2016/012016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082016/092016/102016/112016/12Kumulace
1-Běžný účet 35729,94390234173,6883,9        114689,4
          příjmy321116,9353812362163,7346449,6        1383542,2
          výdaje285387309910327990,1345565,7        1268852,8
1.A-Zboží a služby36289,436552,537518,136475,4        146835,3
          příjmy298612,8320027,6335128,7328258,9        1282028
          výdaje262323,4283475,1297610,7291783,5        1135192,7
1.A.a-Zboží31083,628886,830293,830409,4        120673,7
          vývoz256092,7276275,9288952,8283746        1105067,5
          dovoz225009,1247389,1258659253336,6        984393,8
1.A.b-Služby5205,77665,67224,36066        26161,6
          příjmy42520,143751,646175,944512,9        176960,5
          výdaje37314,33608638951,638446,9        150798,9
1.B-Prvotní důchody2167,94031,7-9540-31726,7        -35067,1
          příjmy19834,318718,413075,915864,1        67492,7
          výdaje17666,514686,722615,947590,8        102559,8
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2719,72719,72719,72719,7        10878,7
          příjmy4453445344534453        17812
          výdaje1733,31733,31733,31733,3        6933,3
1.B.2-Důchody z investic-8034,6-3256,5-12978,8-36042,5        -60312,3
          příjmy7412,79218,27333,99291,5        33256,4
          výdaje15447,312474,720312,745333,9        93568,7
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-10698,7-7638,2-14615,8-36611,3        -69564
          příjmy3179,73770,931083041,6        13100,3
          výdaje13878,411409,217723,839653        82664,3
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic95,5704,7123,2-4584,1        -3660,8
          příjmy847,4888866,9902,8        3505,1
          výdaje751,9183,3743,75486,9        7165,8
1.B.2.3-Ostatní důchody z investic1020,61001,3100,51166,4        3288,7
          příjmy1837,61883,61945,71360,4        7027,3
          výdaje817882,31845,2194,1        3738,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)15482675,71413,43986,7        9623,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7482,84568,6719,11596,1        14366,6
          příjmy7968,65047,212892119,6        16424,4
          výdaje485,8478,6569,9523,5        2057,8
1.C-Druhotné důchody-2727,33317,86195,5-3864,8        2921,2
          příjmy2669,815065,913959,12326,6        34021,5
          výdaje5397,111748,27763,66191,4        31100,3
2-Kapitálový účet087359667,6-14,8        18387,8
          příjmy0873596750        18410
          výdaje007,414,8        22,2
3-Finanční účet27651,56673614710,8-21523,1        87575,2
          aktiva116910,4112146,9-751230741,3        252286,6
          pasiva89258,945411-22222,852264,4        164711,4
3.1-Přímé investice-10250,963353898,3-27346,7        -27364,2
          aktiva-665,714848,57978,6-16617,2        5544,2
          pasiva9585,28513,44080,310729,5        32908,4
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků1706,53045,47660-206        12205,8
          aktiva45,962,2-1510,9942,2        -460,6
          pasiva-1660,7-2983,1-9170,91148,2        -12666,5
3.1.1.2-Reinvestice zisků-6815,9-6815,9-6815,9-6815,9        -27263,8
          aktiva2787,52787,52787,52787,5        11149,8
          pasiva9603,49603,49603,49603,4        38413,6
3.1.2-Dluhové nástroje-5141,410105,63054,3-20324,7        -12306,3
          aktiva-349911998,86702-20346,8        -5145
          pasiva1642,41893,23647,8-22,1        7161,3
3.2-Portfoliové investice13038,3-12229,8-68804,219490,2        -48505,5
          aktiva7692,6-2085,17846,7-4702,8        8751,4
          pasiva-5345,710144,776650,9-24193        57256,9
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6541,22451,83,8-12262        -3265,3
          aktiva4232,718685028,4-7060        4069,1
          pasiva-2308,5-583,75024,65202        7334,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry6497,1-14681,5-6880831752,2        -45240,3
          aktiva3459,9-3953,12818,32357,2        4682,3
          pasiva-3037,210728,571626,3-29395        49922,6
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie1531,3520,2-477,5390,6        1964,6
          aktiva-2163,6-1723,1-2578,2-1964,2        -8429,2
          pasiva-3694,9-2243,3-2100,8-2354,8        -10393,8
3.4-Ostatní investice-71273,21785978068,5-45902        -21247,7
          aktiva17441,246855,2-22784,822180,6        63692,2
          pasiva88714,428996,1-100853,368082,7        84939,9
3.5-Rezervní aktiva94605,954251,52025,731844,9        182728
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)35729,95263743841,2869,1        133077,2
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)27651,56673614710,8-21523,1        87575,2
4.5-Čisté chyby a opomenutí-8078,514099-29130,4-22392,1        -45502

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD