Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2017

(předběžné údaje - 14.7.2017)

v mil. Kč2017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/12Kumulace
1-Běžný účet 30646,131090,632808,614348,2-2884       106009,5
          příjmy345279,7343727,6396719,2335336,1364882,3       1785944,8
          výdaje314633,6312636,9363910,7320987,9367766,2       1679935,3
1.A-Zboží a služby35792,835447,840587,32540530898,2       168131,1
          příjmy322197,6321229,5373651,8314615,2346583,7       1678277,9
          výdaje286404,8285781,8333064,5289210,3315685,4       1510146,8
1.A.a-Zboží27644,625127,331017,318612,624734,4       127136,2
          vývoz273486,7272442,6321509,5267916,6298805,4       1434160,8
          dovoz245842,1247315,3290492,1249304274071       1307024,6
1.A.b-Služby8148,310320,59569,96792,36163,8       40994,8
          příjmy48710,948786,952142,346698,647778,2       244117,1
          výdaje40562,738466,542572,439906,341614,4       203122,2
1.B-Prvotní důchody8652021,3-5139,9-5360,4-27976,4       -35590,3
          příjmy20499,720027,118008,118139,415826,5       92500,7
          výdaje19634,718005,72314823499,843802,9       128091,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům3221,33221,33221,33221,33221,3       16106,7
          příjmy52565256525652565256       26280
          výdaje2034,72034,72034,72034,72034,7       10173,3
1.B.2-Důchody z investic-9187,1-6880,6-11369,1-11631,6-32140,8       -71209,1
          příjmy7837,48574,29068,592898947,3       43716,3
          výdaje17024,515454,720437,620920,541088,2       114925,5
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-12621,5-10957,2-14188-15538,3-33869,8       -87174,8
          příjmy3025,23140,94061,13332,63341,1       16900,9
          výdaje15646,81409818249,118870,937210,9       104075,7
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic438,2949,6291,2-895-2625,6       -1841,6
          příjmy743,81178,2981,2743805,3       4451,5
          výdaje305,6228,769016383430,8       6293,1
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1374,21361,4933,4910,1833,3       5412,4
          příjmy2446,32489,42431,81321,81279,8       9969,1
          výdaje1072,111281498,5411,7446,4       4556,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1622,11765,61594,33891,73521,2       12394,8
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6830,75680,53007,93049,8943,1       19512,1
          příjmy7406,36196,93683,63594,41623,2       22504,4
          výdaje575,6516,4675,7544,5680,1       2992,3
1.C-Druhotné důchody-6011,7-6378,5-2638,8-5696,4-5805,8       -26531,2
          příjmy2582,424715059,42581,52472,1       15166,2
          výdaje85948849,47698,28277,98277,9       41697,5
2-Kapitálový účet00877,406915,4       7792,8
          příjmy001684,506915,4       8599,9
          výdaje00807,100       807,1
3-Finanční účet7913,937353,4-5450,675983,6-2568       113232,3
          aktiva422584,2283483,7455521,873525,833407,5       1268523
          pasiva414670,4246130,3460972,4-2457,935975,5       1155290,7
3.1-Přímé investice-31684,5-1338-20963,9-3363,3-8785,5       -66135,2
          aktiva-1254,321527,5-15168,17061,112663,6       24829,6
          pasiva30430,222865,55795,810424,321449       90964,8
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-7660,9-9147,2-7028,51466766,8       -21603,7
          aktiva173,248,2-9595,5168,31886,5       -7319,2
          pasiva78349195,4-2567-1297,61119,8       14284,5
3.1.1.2-Reinvestice zisků-10188,2-10188,2-10188,2-10188,2-10188,2       -50941
          aktiva2693,92693,92693,92693,92693,9       13469,7
          pasiva12882,112882,112882,112882,112882,1       64410,7
3.1.2-Dluhové nástroje-13835,517997,4-3747,25359636       6409,6
          aktiva-4121,518785,3-8266,64198,88083,1       18679,1
          pasiva9714787,9-4519,4-1160,27447,1       12269,5
3.2-Portfoliové investice7088,4-67039-385633,1229044,825997,1       -190541,8
          aktiva-1047,91525,2-5076,4-3001,99300,5       1699,6
          pasiva-8136,368564,2380556,7-232046,7-16696,6       192241,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech6126,2-592,8-3867,8-24793690,1       2876,6
          aktiva6139,31670-2394,9-2567,24061,4       6908,4
          pasiva13,12262,81472,9-88,2371,3       4031,8
3.2.2-Dluhové cenné papíry962,3-66446,2-381765,3231523,822307       -193418,4
          aktiva-7187,1-144,8-2681,4-434,75239,2       -5208,9
          pasiva-8149,466301,4379083,8-231958,5-17067,8       188209,5
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie274,61644,8-190,21053,9-4846,4       -2063,2
          aktiva-1331,9-1160,3-2257,3-1561,6-6713,7       -13024,9
          pasiva-1606,5-2805,1-2067,1-2615,5-1867,4       -10961,6
3.4-Ostatní investice-387342,3-119560,8-74639,9-227045-25712,8       -834300,7
          aktiva6640,7379452047,1-5264,97377,6       48745,5
          pasiva393983157505,776687221780,133090,4       883046,2
3.5-Rezervní aktiva419577,6223646,4475976,476293,210779,6       1206273,2
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)30646,131090,63368614348,24031,5       113802,3
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)7913,937353,4-5450,675983,6-2568       113232,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí-22732,26262,8-39136,661635,5-6599,4       -570

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD