Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2018

(předběžné údaje - 13.4.2018)

v mil. Kč2018/012018/022018/032018/042018/052018/062018/072018/082018/092018/102018/112018/12Kumulace
1-Běžný účet 28881,430988,0          59869,4
          příjmy358224,4344681,0          702905,4
          výdaje329342,9313693,0          643036,0
1.A-Zboží a služby30005,635805,9          65811,5
          příjmy334803,6321637,5          656441,1
          výdaje304798,0285831,6          590629,6
1.A.a-Zboží21394,124575,9          45970,1
          vývoz283070,1270105,8          553175,9
          dovoz261676,0245529,9          507205,8
1.A.b-Služby8611,511230,0          19841,5
          příjmy51733,551531,7          103265,2
          výdaje43122,040301,7          83423,8
1.B-Prvotní důchody3624,73242,6          6867,2
          příjmy19889,519691,9          39581,4
          výdaje16264,916449,3          32714,2
1.B.1-Náhrady zaměstnancům2967,02967,0          5934,0
          příjmy5523,05523,0          11046,0
          výdaje2556,02556,0          5112,0
1.B.2-Důchody z investic-5992,2-5212,6          -11204,8
          příjmy7185,28201,9          15387,0
          výdaje13177,413414,4          26591,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-8973,4-8633,1          -17606,5
          příjmy3931,64291,5          8223,1
          výdaje12905,012924,7          25829,6
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic629,6644,2          1273,8
          příjmy629,6850,4          1479,9
          výdaje0,0206,2          206,2
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic839,3810,0          1649,3
          příjmy1111,71093,6          2205,2
          výdaje272,4283,6          556,0
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1512,31966,4          3478,7
1.B.3-Ostatní prvotní důchody6649,95488,2          12138,0
          příjmy7181,45967,0          13148,4
          výdaje531,5478,9          1010,4
1.C-Druhotné důchody-4748,8-8060,5          -12809,4
          příjmy3531,23351,6          6882,9
          výdaje8280,111412,2          19692,2
2-Kapitálový účet0,038,9          38,9
          příjmy0,038,9          38,9
          výdaje0,00,0          0,0
3-Finanční účet2831,624526,5          27358,1
          aktiva-50722,648924,1          -1798,6
          pasiva-53554,224397,6          -29156,7
3.1-Přímé investice-70326,09728,1          -60597,9
          aktiva-47797,123419,9          -24377,2
          pasiva22528,813691,8          36220,6
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků396,62295,9          2692,5
          aktiva636,01333,8          1969,9
          pasiva239,4-962,0          -722,7
3.1.1.2-Reinvestice zisků-8273,2-8273,2          -16546,4
          aktiva3525,73525,7          7051,3
          pasiva11798,911798,9          23597,8
3.1.2-Dluhové nástroje-62449,415705,4          -46744,0
          aktiva-51958,818560,4          -33398,4
          pasiva10490,62855,0          13345,5
3.2-Portfoliové investice261572,5-121090,9          140481,6
          aktiva-2461,5-562,2          -3023,7
          pasiva-264034,0120528,7          -143505,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech1502,85515,5          7018,3
          aktiva1502,83565,4          5068,3
          pasiva0,0-1950,0          -1950,0
3.2.2-Dluhové cenné papíry260069,7-126606,3          133463,4
          aktiva-3964,3-4127,6          -8091,9
          pasiva-264034,0122478,7          -141555,3
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-1265,81551,2          285,4
          aktiva-2469,3-1564,6          -4033,9
          pasiva-1203,5-3115,8          -4319,3
3.4-Ostatní investice-176799,5101658,9          -75140,6
          aktiva12355,0-5048,4          7306,7
          pasiva189154,5-106707,2          82447,3
3.5-Rezervní aktiva-10349,732679,3          22329,6
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)28881,431026,8          59908,3
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)2831,624526,5          27358,1
4.5-Čisté chyby a opomenutí-26049,8-6500,3          -32550,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD