ČNB > O ČNB > Organizační struktura > Ústředí > Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu

560
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu

Vojtěch Belling

PhDr. JUDr. Vojtěch Belling, Ph.D., ředitel

odbory

 • 561
  odbor regulace finančního trhu
 • 562
  odbor mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • 564
  odbor Evropské unie a mezinárodních organizací

zajišťuje

 • navrhování koncepce a zásad regulace a dohledu nad finančním trhem ve svěřených sektorech
 • spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími ústředními orgány při přípravě zákonných úprav týkajících se dohledu nad finančním trhem
 • výklad regulatorních pravidel v oblasti regulace subjektů finančního trhu
 • vypracování návrhů vyhlášek, opatření obecné povahy nebo úředních sdělení  v oblasti regulace finančního trhu pro finanční trh, včetně jejich konzultace s účastníky trhu
 • monitoring vývoje evropského práva v oblasti regulace finančního trhu a přípravu stanovisek k návrhům jejich změn
 • zpracování stanovisek k vybraným právním předpisům s dopadem do regulace a dohledu nad finančním trhem
 • aktivní spolupráci s evropskými orgány dohledu a koordinaci mezinárodní spolupráce v oblasti dohledu nad finančním trhem
 • spolurozhodování o realizaci pokynů a doporučení evropských orgánů dohledu
 • věcnou přípravu dohod o spolupráci se zahraničními orgány dohledu
 • zpracování Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem a poskytování souhrnných informací o sektorech finančního trhu
 • koordinaci vztahů ČNB vůči  EU a jejím orgánům a  institucím, včetně agendy Generální rady ECB a Generální rady ESRB, ve spolupráci s dalšími sekcemi institucionální přípravy ČNB na zavedení eura a vstup ČNB do Eurosystému
 • koordinaci vztahů ČNB vůči mezinárodním ekonomickým a finančním organizacím v působnosti ČNB a přípravu pozic ČR vůči MMF a jeho agendám
 • organizační přípravu jednání ČNB s misemi EU, Mezinárodního měnového fondu, mezinárodních organizací a ratingových agentur
 • zastupování ČNB na jednáních Výboru pro EU na pracovní úrovni a vybraných pracovních orgánů EU (zejména SC IMF, PAN II) a ESCB (IRC)

Zpět na hlavní schéma