410
Sekce měnová

Tomáš Holub

doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D., ředitel

odbory

 • 411
  odbor měnové politiky a fiskálních analýz
 • 412
  odbor makroekonomických prognóz
 • 414
  odbor vnějších ekonomických vztahů
 • 415
  odbor ekonomického výzkumu

zajišťuje

 • zpracovávání koncepčních materiálů a návrhů v oblasti měnové politiky, tj. zpracování analýz a dokumentů k měnové strategii ČNB a metodologii cílování inflace
 • věcný obsah komunikace strategických i operativních aspektů měnové politiky ČNB
 • zpracování komplexních analýz a predikcí měnového a ekonomického vývoje včetně Zprávy o inflaci
 • analýzy transmisního mechanismu měnové politiky, analýzy související s vnějšími aspekty měnové politiky ČNB a s měnovou politikou ECB, analýzy v oblasti veřejných financí a fiskální politiky, strukturální analýzy apod.
 • koordinaci zpracování měnověpolitických materiálů zaměřených na členství České republiky v eurozóně
 • předkládání návrhů na koordinaci měnové politiky s hospodářskou politikou vlády, zpracování stanovisek k materiálům do meziresortních připomínkových řízení a do vlády v případě, že se tyto materiály týkají měnové politiky, veřejných financí, státního rozpočtu a reálné ekonomiky
 • zpracování stanovisek k materiálům ECB a dalších institucí, zaměřeným na ekonomický vývoj v zahraničí
 • návrhy věcného obsahu zákonných úprav v oblasti měnové
 • stanovování priorit a realizace výzkumu ČNB pro podporu měnové politiky včetně koordinace výzkumné činnosti zaměstnanců ČNB a organizace výzkumných seminářů a konferencí

Zpět na hlavní schéma