ČNB > Konzultační materiály a návrhy

Konzultační materiály a návrhy

 • 13. 3. 2018 – Návrh vyhlášky (pdf, 166 kB), o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance, včetně odůvodnění (pdf, 183 kB). Návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení s termínem do 5. 4. 2018.
 • 28. 2. 2018 – Návrh vyhlášky (pdf, 234 kB), o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení s termínem do 16. 3. 2018.
 • 27. 11. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 418 kB) o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení s termínem do 18. 12. 2017.
 • 25. 10. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 167 kB) o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze, včetně odůvodnění (pdf, 173 kB). Návrh byl odeslán k projednání v pracovních komisích LRV.
 • 25. 10. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 216 kB) o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, včetně odůvodnění (pdf, 201 kB). Návrh byl odeslán k projednání v pracovních komisích LRV.
 • 20. 9. 2017 – bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky (pdf, 295 kB) o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a k návrhu vyhlášky (pdf, 202 kB), kterou se mění  vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů. Mezirezortní připomínkové řízení k těmto návrhům vyhlášek končí dne 12. 10. 2017.
 • 29. 8. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 208 kB) o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze vč. odůvodnění. Návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení s termínem do 19. 9. 2017.
 • 14. 8. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 287 kB) o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, včetně odůvodnění (pdf, 232 kB)
 • 14. 8. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 216 kB) o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vč. odůvodnění. Návrh byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení s termínem do 1. 9. 2017.
 • 17. 7. 2017 – Návrh vyhlášky (pdf, 365 kB) o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů informací o platebním účtu, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu vč. odůvodnění. Vnitřní připomínkové řízení k tomuto návrhu vyhlášky končí dne 4. 8. 2017.
 • 30. 5. 2017 – Návrh vyhlášky o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu vč. odůvodnění (pdf, 203 kB). Mezirezortní připomínkové řízení k tomuto návrhu vyhlášky končí dne 19. 6. 2017.
 • 24. 10. 2016 – Návrh vyhlášky (pdf, 97 kB) k provedení zákona o centrální evidenci účtů a odůvodnění (pdf, 110 kB). Lhůta pro uplatnění připomínek – 11. 11. 2016