ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Povolovací a schvalovací řízení > Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru

Povolovací a schvalovací řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Náležitosti žádosti a oznámení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), stanoví vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Upozornění k podávání žádostí a oznámení podle zákona o spotřebitelském úvěru

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Žádosti a oznámení

A. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru

B. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

  • oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností (doc, 41 kB) (pdf, 83 kB)
  • oznámení změny poskytovatele spotřebitelského úvěru, pro kterého je samostatný zprostředkovatel činný (REGIS)
  • oznámení o ukončení činnosti (REGIS), (doc, 36 kB) (pdf, 71 kB)

C. Vázaný zástupce

D. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

E. Akreditovaná osoba

Ostatní