ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Povolovací a schvalovací řízení > Povolovací a schvalovací řízení – pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí

Povolovací a schvalovací řízení – pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a související žádosti jsou stanoveny zákonem č. 38/2004 Sb. a vyhláškou č. 582/2004 Sb. (viz níže). Náležitosti Náležitosti podávaných žádostí a potřebné tiskopisy pro podání, jakož i výkladová stanoviska k některým ustanovením těchto předpisů se řídí níže uvedeným zákonem a jsou vymezeny uveřejněnými úředními sděleními ČNB a metodickými informacemi ČNB.

V souvislosti se zahájením provozu systému základních registrů od 1. 7. 2012 dochází k dílčím změnám v povolovacích a schvalovacích řízeních, které jsou popsány v materiálu Informace o změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry (pdf, 203 kB).

 

Důležité upozornění:

Dne 21. 5. 2013 byl zahájen příjem žádostí o zápis do registru PZ a SLPU prostřednictvím nového systému REGIS, který zcela nahrazuje dosud používaný systém ISPOZ.

Podrobnější informace o příjmu žádostí jsou k dispozici na stránce "Informace o zahájení příjmu žádostí o zápis do registru PZ a SLPU prostřednictvím nového systému REGIS".

Odkaz na systém REGIS, povinné přílohy k žádostem, schémata struktury xml rozhraní pro validaci hromadných podání a další související dokumenty naleznete níže v části Tiskopisy žádostí, elektronická podání.

 

Zákony

Vyhlášky

Úřední sdělení, metodické informace

Tiskopisy žádostí, elektronická podání