Balance of payments in CZK 2018 - quarterly

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2018

 

v mil. Kč I. Q 2018 II. Q 2018 III. Q 2018 IV. Q 2018 I. Q 2018 I.-II. Q 2018 I.-III. Q 2018 I.-IV. Q 2018
1-Běžný účet 58651,7 4387,9 -58320,7 19381,1 58651,7 63039,6 4718,9 24100,0
          příjmy 1097385,6 1142690,5 1065454,9 1197195,7 1097385,6 2240076,1 3305531,0 4502726,7
          výdaje 1038733,9 1138302,6 1123775,6 1177814,6 1038733,9 2177036,6 3300812,1 4478626,7
1.A-Zboží a služby 110329,9 99995,7 42861,4 67679,2 110329,9 210325,6 253187,0 320866,2
          příjmy 1021245,3 1053888,6 989250,0 1098540,9 1021245,3 2075134,0 3064384,0 4162925,0
          výdaje 910915,4 953892,9 946388,7 1030861,7 910915,4 1864808,4 2811197,0 3842058,7
1.A.a-Zboží 79120,3 63685,0 20469,1 37624,5 79120,3 142805,3 163274,4 200898,9
          vývoz 867957,6 888082,7 823920,6 917443,9 867957,6 1756040,2 2579960,8 3497404,7
          dovoz 788837,3 824397,7 803451,4 879819,4 788837,3 1613235,0 2416686,4 3296505,8
1.A.b-Služby 31209,7 36310,7 22392,2 30054,7 31209,7 67520,3 89912,6 119967,3
          příjmy 153287,8 165806,0 165329,5 181097,1 153287,8 319093,7 484423,2 665520,3
          výdaje 122078,1 129495,3 142937,2 151042,3 122078,1 251573,4 394510,6 545553,0
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů 10772,6 10818,4 10320,2 10327,3 10772,6 21590,9 31911,1 42238,4
          příjmy 12240,5 12586,9 12080,2 12559,4 12240,5 24827,4 36907,6 49467,0
          výdaje 1467,9 1768,5 1760,0 2232,1 1467,9 3236,4 4996,5 7228,6
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n. 29,0 -482,7 -969,1 458,4 29,0 -453,7 -1422,7 -964,3
          příjmy 3698,0 4124,7 3938,1 5954,6 3698,0 7822,7 11760,9 17715,5
          výdaje 3669,0 4607,4 4907,2 5496,2 3669,0 8276,4 13183,6 18679,8
1.A.b.3-Doprava 7617,1 10013,3 8606,5 8581,0 7617,1 17630,3 26236,8 34817,8
          příjmy 37284,5 41486,2 41386,2 43036,1 37284,5 78770,7 120156,9 163193,0
          výdaje 29667,4 31472,9 32779,8 34455,1 29667,4 61140,3 93920,1 128375,1
1.A.b.4-Cestovní ruch 6750,9 8364,4 8748,1 8201,9 6750,9 15115,3 23863,4 32065,4
          příjmy 38526,8 41281,4 41295,0 40614,0 38526,8 79808,2 121103,2 161717,2
          výdaje 31775,9 32916,9 32546,9 32412,1 31775,9 64692,9 97239,7 129651,8
1.A.b.5-Stavební práce 1772,3 1638,5 1711,5 2270,2 1772,3 3410,8 5122,3 7392,5
          příjmy 2394,6 2445,5 2554,5 3428,7 2394,6 4840,1 7394,5 10823,3
          výdaje 622,3 807,0 842,9 1158,6 622,3 1429,3 2272,2 3430,8
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování -2029,8 -2181,1 -2657,7 -1863,1 -2029,8 -4210,9 -6868,6 -8731,7
          příjmy 2342,0 1805,3 2019,0 2379,4 2342,0 4147,3 6166,3 8545,7
          výdaje 4371,8 3986,4 4676,7 4242,4 4371,8 8358,2 13034,9 17277,3
1.A.b.7-Finanční služby 581,0 1357,5 932,0 789,8 581,0 1938,5 2870,5 3660,3
          příjmy 2345,0 3070,0 2449,0 2525,6 2345,0 5415,0 7864,0 10389,6
          výdaje 1764,0 1712,5 1517,0 1735,8 1764,0 3476,5 4993,5 6729,3
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n. -4411,7 -5793,4 -4910,9 -6562,5 -4411,7 -10205,1 -15116,0 -21678,5
          příjmy 2174,7 2539,7 2847,5 3308,0 2174,7 4714,4 7561,9 10869,9
          výdaje 6586,4 8333,1 7758,4 9870,5 6586,4 14919,5 22677,9 32548,4
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 8532,7 9969,4 9254,5 9645,3 8532,7 18502,1 27756,6 37401,9
          příjmy 21799,9 22776,6 22492,8 25603,9 21799,9 44576,5 67069,2 92673,1
          výdaje 13267,2 12807,2 13238,3 15958,6 13267,2 26074,4 39312,6 55271,2
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby 2258,9 2680,0 -9156,4 -1496,5 2258,9 4938,9 -4217,6 -5714,0
          příjmy 29288,6 31840,1 32008,2 39823,9 29288,6 61128,6 93136,9 132960,8
          výdaje 27029,7 29160,1 41164,7 41320,3 27029,7 56189,8 97354,5 138674,8
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby -551,0 16,7 631,4 -229,2 -551,0 -534,3 97,0 -132,2
          příjmy 1005,1 1634,5 2069,6 1518,5 1005,1 2639,6 4709,2 6227,7
          výdaje 1556,1 1617,8 1438,2 1747,7 1556,1 3173,9 4612,2 6359,9
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n. -114,2 -91,3 -120,1 -69,9 -114,2 -205,5 -325,5 -395,5
          příjmy 186,2 214,2 187,1 343,0 186,2 400,3 587,4 930,4
          výdaje 300,3 305,5 307,1 412,9 300,3 605,8 912,9 1325,9
1.a.b.13-Služby nezařazené 1,8 1,1 2,2 2,0 1,8 2,9 5,1 7,2
          příjmy 1,8 1,1 2,2 2,0 1,8 2,9 5,1 7,2
          výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.B-Prvotní důchody -31913,0 -83564,3 -91812,2 -52889,0 -31913,0 -115477,3 -207289,6 -260178,6
          příjmy 67417,8 73078,0 57508,1 60806,9 67417,8 140495,8 198003,9 258810,8
          výdaje 99330,8 156642,3 149320,3 113695,9 99330,8 255973,1 405293,5 518989,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům 8687,0 8047,0 7666,0 6060,0 8687,0 16734,0 24400,0 30460,0
          příjmy 16575,0 17200,0 16595,0 16121,0 16575,0 33775,0 50370,0 66491,0
          výdaje 7888,0 9153,0 8929,0 10061,0 7888,0 17041,0 25970,0 36031,0
1.B.2-Důchody z investic -55225,1 -98242,5 -101338,0 -58449,2 -55225,1 -153467,6 -254805,5 -313254,7
          příjmy 34614,5 47609,3 37354,9 43277,4 34614,5 82223,7 119578,6 162856,0
          výdaje 89839,5 145851,8 138692,8 101726,5 89839,5 235691,3 374384,1 476110,7
1.B.2.1-Důchody z přímých investic -63345,3 -97224,2 -104283,0 -62514,8 -63345,3 -160569,6 -264852,5 -327367,4
          příjmy 20903,4 24454,4 22639,2 26886,5 20903,4 45357,8 67997,0 94883,5
          výdaje 84248,8 121678,6 126922,1 89401,3 84248,8 205927,4 332849,5 422250,9
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic 1749,3 -12841,9 -3514,3 -3544,0 1749,3 -11092,6 -14606,9 -18150,9
          příjmy 2350,9 6747,1 2866,5 2836,8 2350,9 9098,0 11964,5 14801,3
          výdaje 601,6 19589,0 6380,8 6380,8 601,6 20190,6 26571,4 32952,2
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic 2093,5 2101,6 1283,0 1111,0 2093,5 4195,1 5478,1 6589,0
          příjmy 7082,7 6685,8 6672,9 7055,3 7082,7 13768,4 20441,3 27496,6
          výdaje 4989,2 4584,2 5389,9 5944,4 4989,2 9573,3 14963,2 20907,6
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem) 4277,4 9722,0 5176,4 6498,7 4277,4 13999,5 19175,8 25674,5
1.B.3-Ostatní prvotní důchody 14625,1 6631,2 1859,7 -499,8 14625,1 21256,2 23116,0 22616,1
          příjmy 16228,4 8268,7 3558,2 1408,6 16228,4 24497,1 28055,3 29463,9
          výdaje 1603,3 1637,6 1698,5 1908,4 1603,3 3240,8 4939,3 6847,7
1.C-Druhotné důchody -19765,2 -12043,5 -9369,9 4590,9 -19765,2 -31808,7 -41178,6 -36587,7
          příjmy 8722,5 15723,9 18696,7 37847,8 8722,5 24446,3 43143,1 80990,9
          výdaje 28487,7 27767,4 28066,6 33256,9 28487,7 56255,0 84321,6 117578,6
2-Kapitálový účet 1264,8 -1291,2 3882,5 8803,4 1264,8 -26,5 3856,1 12659,5
          příjmy 8081,1 6570,4 12138,0 34756,6 8081,1 14651,5 26789,5 61546,1
          výdaje 6816,4 7861,6 8255,5 25953,1 6816,4 14678,0 22933,4 48886,6
3-Finanční účet 73608,5 18012,1 -49718,8 18870,0 73608,5 91620,5 41901,8 60771,8
          aktiva 45051,5 44838,2 46706,4 59199,1 45051,5 89889,7 136596,1 195795,2
          pasiva -28557,0 26826,1 96425,2 40329,1 -28557,0 -1730,8 94694,3 135023,4
3.1-Přímé investice 17744,7 -16301,6 -27001,4 -25459,3 17744,7 1443,1 -25558,3 -51017,7
          aktiva 32572,5 26807,0 34887,4 38025,2 32572,5 59379,5 94266,9 132292,1
          pasiva 14827,8 43108,6 61888,9 63484,6 14827,8 57936,4 119825,2 183309,8
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků 34959,4 14883,9 6198,1 5933,5 34959,4 49843,3 56041,4 61974,9
          aktiva 18235,9 15474,9 19366,5 12987,5 18235,9 33710,8 53077,3 66064,8
          pasiva -16723,5 591,0 13168,4 7053,9 -16723,5 -16132,5 -2964,1 4089,9
3.1.1.2-Reinvestice zisků -11624,3 -11065,5 -11091,4 -5092,3 -11624,3 -22689,8 -33781,2 -38873,5
          aktiva 16281,1 15839,9 15338,7 24347,6 16281,1 32121,0 47459,7 71807,3
          pasiva 27905,4 26905,4 26430,1 29439,9 27905,4 54810,8 81240,8 110680,8
3.1.2-Dluhové nástroje -5590,4 -20120,0 -22108,1 -26300,5 -5590,4 -25710,4 -47818,6 -74119,1
          aktiva -1944,5 -4507,9 182,3 690,1 -1944,5 -6452,4 -6270,1 -5580,0
          pasiva 3645,9 15612,2 22290,4 26990,7 3645,9 19258,0 41548,5 68539,1
3.2-Portfoliové investice -49856,5 96633,1 -423,4 -16209,7 -49856,5 46776,6 46353,2 30143,5
          aktiva -5630,4 6320,1 1601,3 -12129,7 -5630,4 689,7 2291,0 -9838,7
          pasiva 44226,0 -90313,0 2024,7 4080,0 44226,0 -46087,0 -44062,2 -39982,3
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 7073,2 15840,2 -2087,7 -3894,8 7073,2 22913,4 20825,7 16930,9
          aktiva 6998,0 13774,1 7555,0 -9019,4 6998,0 20772,1 28327,2 19307,8
          pasiva -75,2 -2066,0 9642,8 -5124,6 -75,2 -2141,3 7501,5 2376,9
3.2.2-Dluhové cenné papíry -56929,7 80792,9 1664,3 -12314,9 -56929,7 23863,2 25527,6 13212,6
          aktiva -12628,4 -7454,0 -5953,7 -3110,4 -12628,4 -20082,5 -26036,2 -29146,5
          pasiva 44301,3 -88247,0 -7618,0 9204,6 44301,3 -43945,7 -51563,7 -42359,2
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 921,1 -5871,8 -179,8 -10160,5 921,1 -4950,8 -5130,5 -15291,0
          aktiva -4965,1 -9167,0 -8419,2 -20859,0 -4965,1 -14132,1 -22551,2 -43410,2
          pasiva -5886,2 -3295,2 -8239,4 -10698,5 -5886,2 -9181,3 -17420,7 -28119,2
3.4-Ostatní investice 108963,7 -74185,8 -15704,7 27898,6 108963,7 34777,9 19073,3 46971,9
          aktiva 27239,1 3140,0 25046,3 11361,7 27239,1 30379,0 55425,3 66787,0
          pasiva -81724,7 77325,8 40750,9 -16536,9 -81724,7 -4398,9 36352,0 19815,1
3.4.1-Ostatní účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          pasiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4.2-Oběživo a vklady 52766,3 -52799,2 -32084,0 38732,5 52766,3 -33,0 -32117,0 6615,5
          aktiva -1484,2 2579,9 8510,8 -17630,1 -1484,2 1095,7 9606,5 -8023,6
          pasiva -54250,5 55379,1 40594,8 -56362,6 -54250,5 1128,7 41723,5 -14639,1
3.4.3-Půjčky 19913,1 -46464,5 13454,0 -10377,6 19913,1 -26551,3 -13097,3 -23474,9
          aktiva 1383,0 -4595,8 15918,4 16495,6 1383,0 -3212,8 12705,6 29201,2
          pasiva -18530,1 41868,7 2464,4 26873,2 -18530,1 23338,5 25802,9 52676,1
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy -797,0 -659,0 975,0 1789,0 -797,0 -1456,0 -481,0 1308,0
          aktiva 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4,0
          pasiva 797,0 659,0 -973,0 -1787,0 797,0 1456,0 483,0 -1304,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy 34668,6 28602,2 500,8 5568,1 34668,6 63270,8 63771,6 69339,7
          aktiva 27094,0 4893,8 319,1 13414,6 27094,0 31987,8 32306,9 45721,5
          pasiva -7574,6 -23708,4 -181,7 7846,6 -7574,6 -31283,0 -31464,7 -23618,1
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky 2412,7 -2865,3 1449,6 -7813,3 2412,7 -452,6 997,0 -6816,3
          aktiva 246,2 262,1 296,0 -920,4 246,2 508,4 804,3 -116,1
          pasiva -2166,5 3127,4 -1153,6 6893,0 -2166,5 960,9 -192,7 6700,2
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5-Rezervní aktiva -4164,6 17738,2 -6409,5 42800,8 -4164,6 13573,6 7164,1 49965,0
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) 59916,5 3096,6 -54438,2 28184,6 59916,5 63013,1 8574,9 36759,5
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) 73608,5 18012,1 -49718,8 18870,0 73608,5 91620,5 41901,8 60771,8
4.5-Čisté chyby a opomenutí 13692,0 14915,4 4719,4 -9314,6 13692,0 28607,4 33326,8 24012,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD