Prohlášení o přístupnosti

Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450 (dále jen ČNB) se zavazuje ke zpřístupnění systému ARAD v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na aplikaci ARAD https://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm.

Stav souladu

Systém časových řad ARAD je po posouzení v červnu 2021 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah systému ARAD není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

Uvedení do souladu výše uvedených odchylek by vyžadovalo zásadní přeprogramování externí části systému ARAD.

Vzhledem k výše uvedenému, budou požadavky přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb. a WCAG zahrnuty do implementace nové verze systému. Realizaci předpokládáme do 31. 12. 2022.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. června 2021.
Prohlášení bylo vypracováno zaměstnanci ČNB sebeposouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování internetových stránek můžete psát na adresu:
Česká národní banka
Na Příkopě 864/28 115 03 Praha 1
email: pristupnost@cnb.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz