Základní popis systému

Databáze časových řad ARAD, které sestavuje Česká národní banka, nabízí nejucelenější souhrn aktuálních i historických statistických dat a dat o finančním trhu. Tyto dvě základní oblasti jsou děleny nejprve podle zdroje dat, kterými jsou v případě statistických dat jednotlivé typy statistik a v případě základních ukazatelů o finančním trhu jednotlivé oblasti finančního trhu, a dále se větví podle věcného obsahu. Na konci každé větve se nachází minimálně jedna, obvykle však více sestav časových řad, které jsou tvořeny v některých případech jedním, ale většinou více ukazateli. Základem databáze jsou datové zdroje (zdrojové tabulky). Každý datový zdroj (zdrojová tabulka) má svého věcného správce, který zodpovídá za data v něm obsažená a za použitou metodiku, kterou k datovému zdroji (zdrojové tabulce) zpracoval. Z těchto datových zdrojů (zdrojových tabulek) tvoří jejich věcní správci sestavy časových řad, které umožní široké veřejnosti využít tento informační zdroj k získání uceleného přehledu především o bankovní statistice, dalších oblastech naší ekonomiky a jednotlivých sektorech finančního trhu.

Další informace v dokumentaci.


Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2017, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru