Uživatelská příručka

Databáze agregovaných časových řad
ARAD
(verze Internet)

Obsah

Úvod

ARAD je veřejná databáze, která je součástí informačního servisu České národní banky. Jejím cílem bylo vytvořit jednotný systém prezentace časových řad agregovaných údajů, které pocházejí z různorodých interních a externích zdrojů ČNB. Data jsou v databázi uložena podle jednotlivých tematických oblastí (v tzv. datových zdrojích). Umístění dat v datových zdrojích se řídí tím, v jakých celcích se tato data získávají. Databáze je pravidelně doplňována údaji z více než 100 datových zdrojů a její výstupy prostřednictvím výběrového programu jsou rozděleny do těchto základních oblastí:

Tyto základní oblasti se dále hierarchicky větví.

Nahoru

Výběr dat z ARADu

Aplikace umožňuje uživateli prostřednictvím výběrového menu snadnou navigaci v hierarchické struktuře databáze až do požadovaného detailu tj. ukazatele. Ukazatelé jsou agregované ekonomické veličiny, které jsou vydefinovány kombinací údajů z datového zdroje.

Uživatel používá seznam předdefinovaných sestav ukazatelů pro každou tematickou skupinu. Ty si vybírá podle názvu a nemusí se orientovat ve struktuře zdrojové tabulky.

Pro vybranou skupinu ukazatelů (sestavu) program vypočítá časové řady a zobrazí je ve zvoleném formátu (HTML, TXT, Excel, graf). Uživatel má možnost omezit výpočet časové řady posunutím časového intervalu, který je implicitně nastaven co nejšířeji, popřípadě redukovat počet předdefinovaných ukazatelů v sestavě. Každá sestava obsahuje předdefinovaný seznam ukazatelů. Tento seznam je možné modifikovat podle požadavků uživatele tak, že poklepnutím na zaškrtávací box tento ukazatel ze seznamu vyloučíme. Pro rychlejší vyloučení ukazatelů lze použít tlačítko Smazat nebo inverzní Vybrat.

Nahoru

Metodika

Na záložce Metodika na obrazovce pro zadání finálních parametrů dotazu do databáze se nacházejí tyto položky:

  • Metodický list ve formátu pdf (vždy). Příklad metodického listu.
  • Poznámka k datům (existuje-li).
  • Aktuality vzahující se ke konkrétní sestavě (existují-li)
  • Často kladené dotazy vztažené k danné sestavě (existují-li)

Nahoru


Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2017, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru