ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2015 > Exchange Rate Dynamics and its Effect on Macroeconomic Volatility in Selected CEE Countries

Exchange Rate Dynamics and its Effect on Macroeconomic Volatility in Selected CEE Countries

Volha Audzei, František Brázdik

Chceme-li pochopit potenciál pro vytváření optimálních měnových oblastí, je důležité zkoumat původ makroekonomické volatility. V této práci se zaměřujeme na příspěvek kurzových šoků k makroekonomické volatilitě ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Relativní příspěvek kurzového šoku vzhledem k příspěvku ostatních šoků nám umožňuje vyhodnotit, zda-li je kurz zdrojem volatility, nebo v souladu s teorií působení šoků tlumí. Rozklady volatility chyby predikce jsou založeny na strukturálním modelu VAR pro dvě země, který je identifikován pomocí znaménkových restrikcí. Pomocí těchto rozkladů identifikujeme skupiny zemí s převažujícím příspěvkem symetrických šoků a s výrazným příspěvkem šoků do reálného kurzu. Obecně platí, že výsledky pro všechny zkoumané země ukazují, že reálný kurz tlumí šoky. V některých zemích zjišťujeme významný vliv symetrických měnově politických šoků na vývoj reálného kurzu.

JEL kódy: C32, E32, F31, F41

Klíčová slova: asymetrické šoky, střední a východní Evropa, měnová unie, reálný měnový kurz, metoda znaménkových restrikcí, strukturální VAR

Vydáno: září 2015

Ke stažení: CNB WP 7/2015 (pdf, 851 kB)

Vydáno v časopise Economic Systems, 2018