Prezentace a vystoupení představitelů ČNB

Prezentace a vystoupení představitelů ČNB v jiném než českém jazyce jsou zveřejněny v anglické verzi této stránky.

Projevy představitelů ČNB, které byly předneseny v rámci konferencí pořádaných Českou národní bankou, najdete na stránce Vybrané konference a semináře pořádané ČNB.