Projev P. Řežábka při jmenování členem bankovní rady

Pavel Řežábek, člen bankovní rady ČNB

Vážený pane prezidente, vážení přítomní,

je nám velkou ctí, že se zde dnes můžeme společně setkat.

V nelehké a turbulentní době, kterou Česká republika i s pomocí České národní banky v posledních pár letech relativně úspěšně prošla, jsme si opět potvrdili, jak důležitá je zodpovědná hospodářská politika pro jednotlivé státy. Mnou již po mnoho let kritizovaný hédonistický přístup k vládnutí byl bohužel empiricky ověřen jako zhoubný a neudržitelný. Pro měnovou politiku z toho vyplývá ponaučení, že zabezpečování jejího primárního cíle je mnohem náročnější při nezodpovědné fiskální politice.

Měnová politika stojí na prahu éry, kdy před ní stojí výzvy a hledání nového konceptu a ukotvení v  hospodářskopolitickém mixu. Platí však, že naše hlavní úkoly jsou nedotknutelné a centrální banka bude nadále profesionálně vykonávat činnosti v oblasti měnové politiky, emise peněz a peněžního oběhu, platebního styku, dohledu nad finančním trhem a přispívat tak ke stabilitě finančního systému. Bude nutné, aby centrální banka nadále důsledně hájila zájmy České republiky v mezinárodním měřítku a zejména dbala o přiměřenost regulace a efektivní dohled.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych Vám za sebe i kolegu Lubomíra Lízala poděkoval za důvěru v naše schopnosti. Jsme plně odhodláni pokračovat v kvalitní a profesionální práci pro ČNB a výzvy a úkoly s  kolegy z bankovní rady i všemi zaměstnanci ČNB zdárně naplňovat.

Děkujeme Vám.

Pavel Řežábek