Růst ekonomické aktivity v 3. čtvrtletí 2019 lehce pod prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 3. čtvrtletí roku 2019

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,5 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,4 %.

Meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí letošního roku byl o 0,2 procentního bodu pod prognózou ČNB. K pomalejší dynamice HDP oproti očekávání vedl o něco mírnější růst spotřeby domácností. Ve stejném směru působil i nižší příspěvek čistého vývozu, než prognóza předpovídala. Ten byl dán vyšší než očekávanou dynamikou dovozu zboží a služeb, zatímco vývoj celkového vývozu odpovídal prognóze. Větší příspěvek k růstu HDP oproti prognóze měly naopak spotřeba vlády a hrubá tvorba kapitálu. V jejím rámci se naplnilo očekávání o přibližné meziroční stagnaci fixních investic při vyšším příspěvku změny stavu zásob.

Zveřejněná data v souhrnu potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní růst české ekonomiky zpomaluje a v úhrnu za celý letošní rok dosáhne 2,6 %. V příštím roce dynamika domácí ekonomické aktivity dále zvolní na 2,4 % vlivem oslabení zahraniční poptávky. V roce 2021 pak její růst zrychlí na 2,8 %, a navrátí se tak do blízkosti potenciálního tempa ve výši 3 %. Růst HDP bude i v následujících letech tažen zejména spotřebními výdaji domácností v návaznosti na pokračující, byť postupně zvolňující růst jejich příjmů. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky přispívat především prostřednictvím zvýšení platů ve veřejné sféře, důchodů a sociálních dávek. Porostou i vládní investiční výdaje a v příštím roce dojde k obnovení růstu soukromých investic. Kladný příspěvek čistého vývozu během příštího roku dočasně odezní v důsledku přechodného zpomalení zahraniční poptávky.

Petr Král, ředitel sekce měnové