Inflace v lednu 2023 v souladu s prognózou

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v lednu 2023 cenová hladina meziročně o 17,5 %. Inflace ve srovnání s prosincem zrychlila, což bylo významně ovlivněno ukončením tzv. úsporného tarifu pro domácnosti ve formě příspěvku na energie, a nadále se nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v lednu meziročně vzrostly o 17,5 %.

Lednová inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB pouze o jednu desetinu procentního bodu nižší. Regulované ceny rostly o něco méně, než bylo predikováno. Jádrová inflace zpomalila ve srovnání s prognózou výrazněji, ceny potravin naopak rostly rychleji. Ceny pohonných hmot dále zpomalily v souladu s prognózou. Předpoklad o primárních dopadech změn nepřímých daní se naplnil.

leden 2023 meziročně v %
ZoMP zima 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 17,6 17,5
Regulované ceny 37,0 35,7
Primární dopady změn daní 0,0 0,0
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 17,0 18,7
Jádrová inflace 12,9 12,3
Ceny pohonných hmot 3,2 4,6
Měnověpolitická inflace 17,6 17,5

Mimořádně vysoký lednový růst regulovaných cen z velké míry odráží zvýšení cen elektřiny v souvislosti s ukončením zmíněného úsporného tarifu a přechodem na vládou stanovený cenový strop pro silovou elektřinu. Jádrová inflace v lednu dále zvolnila, zůstává však nadále vysoká. Projevuje se v ní postupné slábnutí růstu zahraničních průmyslových cen a utlumování domácí poptávky. V rámci jádrové inflace dále poklesla dynamika jak cen zboží, tak cen služeb. Ke zpomalování růstu cen služeb přispěl další pokles příspěvku nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného. Růst cen potravin zůstává rychlý. To souvisí s předchozím vysokým růstem cen agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců. Dynamika cen pohonných hmot se v lednu v meziročním vyjádření dále snížila a odrážela vývoj na trhu s ropou i posilující kurz koruny. 

Zimní prognóza očekává, že zrychlení cenového růstu počátkem letošního roku je přechodné a souvisí zejména s výrazným zrychlením růstu regulovaných cen. Inflace začne následně rychle klesat a ve druhé polovině letošního roku se sníží na jednociferné hodnoty. Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci aktuálně kulminujících ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb. Začátkem roku 2024 se celková i měnověpolitická inflace sníží do blízkosti 2% cíle ČNB, kde setrvá do konce prognostického horizontu. K tomu přispěje i zpřísněná měnová politika.

Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové