Inflace v červenci 2022 pod prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v červenci 2022

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červenci 2022 cenová hladina meziročně o 17,5 %. Inflace se tak dále mírně zvýšila a nacházela se vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 17,4 %.

Červencový meziroční růst spotřebitelských cen byl ve srovnání s letní prognózou ČNB o více než jeden procentní bod pomalejší. Na uvedenou odchylku působily všechny složky inflace s výjimkou změn nepřímých daní. Nejvýrazněji se na odchylce podílely ceny potravin, v menší míře pak jádrová inflace, regulované ceny a ceny pohonných hmot.

červenec 2022 meziročně v %
ZoMP léto 2022 skutečnost
Index spotřebitelských cen 18,8 17,5
Regulované ceny 27,9 26,1
Primární dopady změn daní 0,1 0,1
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 16,8 14,8
Jádrová inflace 15,3 14,7
Ceny pohonných hmot 50,6 48,3
Měnověpolitická inflace 18,6 17,4

Jádrová inflace vzrostla oproti minulému měsíci jen nepatrně, zůstává však vysoká. Projevují se v ní kulminující domácí poptávkové tlaky a pokračující výrazný růst nákladů, který odráží další zdražení plynu a elektřiny na světových burzách a přetrvávající obtíže v globálních výrobních a dodavatelských řetězcích. Vliv silné domácí poptávky je zřetelný zejména u cen zboží, jejichž dynamika dále vzrostla. Růst cen služeb naopak mírně zpomalil, přičemž očekávaný vliv letního zdražení dovolených se naplnil jen z části. Doposud akcelerující příspěvek nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného v červenci mírně polevil. Regulované ceny podle očekávání dále zrychlily, což je odrazem pokračujícího zvyšování účtů za energie pro domácnosti.  K vzestupu burzovních cen energií na mimořádné hodnoty přitom přispívá i ruská invaze na Ukrajinu. Válečný konflikt se promítá i ve zdražování potravin v důsledku výrazného růstu cen agrárních komodit odrážejícího jak rostoucí náklady na energie, tak roli Ukrajiny ve světové produkci pšenice. V předchozích měsících mimořádně vysoká dynamika cen pohonných hmot v důsledku výrazného zdražení ropy vlivem válečného konfliktu a sankcí na vývoz ruské ropy do EU v červenci poněkud zvolnila, což odráželo mírnou korekci ropných cen.

Letní prognóza očekává, že inflace bude během nadcházejících měsíců kulminovat lehce nad 20 %. Cenový růst následně začne zvolňovat, neboť se zmírní dynamika produkčních nákladů, klesne kupní síla domácností a projeví se stabilizující vliv předchozího zpřísnění měnové politiky přispívajícího ke zchlazení domácí poptávky. Trend poklesu inflace pak vlivem uvedených faktorů zesílí v průběhu příštího roku. Na horizontu měnové politiky, jímž je v letní prognóze první polovina roku 2024, se inflace sníží až do blízkosti 2% cíle ČNB.

Dana Hájková, ředitelka odboru měnové politiky a fiskálních analýz