Inflace v březnu 2022 nad prognózou ČNB a vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v březnu 2022

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v březnu 2022 cenová hladina meziročně o 12,7 %. Inflace se tak dále zvýšila a nacházela se vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v březnu meziročně vzrostly o 12,4 %. 

Březnový meziroční růst spotřebitelských cen byl ve srovnání se zimní prognózou ČNB o téměř tři procentní body výraznější. K této odchylce významně přispěly všechny složky inflace s výjimkou daní. Nejvýraznější vliv měl enormní nárůst cen pohonných hmot. Růst cen potravin, regulovaných cen a jádrová inflace též značně překonaly prognózu. 

březen 2022 meziročně v %
ZoMP zima 2022 skutečnost
Index spotřebitelských cen 9,8 12,7
Regulované ceny 13,6 18,1
Primární dopady změn daní 0,5 0,3
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 4,5 7,3
Jádrová inflace 10,5 11,4
Ceny pohonných hmot 18,8 51,1
Měnověpolitická inflace 9,3 12,4

V březnových datech se odrazily dodatečné cenové šoky v souvislosti s válkou na Ukrajině a sankcemi proti Rusku, a to jak v oblasti cen komodit, tak v oblasti dodávek zboží. Tyto vlivy v prostředí trvajících velmi silných a plošných inflačních tlaků z domácí i zahraniční ekonomiky dále tlačí na zrychlování inflace. Mimořádně vysoký březnový růst cen pohonných hmot byl výsledkem výrazného zdražení ropy vlivem vypuknutí války na Ukrajině a dočasného oslabení kurzu koruny ze stejného důvodu. Válečný konflikt se promítá rovněž v silně rostoucích cenách potravin, neboť Ukrajina je jedním z předních světových vývozců pšenice. Jádrová inflace taktéž dále zrychlila. To odráží značný nárůst osobních a materiálových nákladů firem v uplynulém období včetně citelného zdražení energií, který se v prostředí pokračující silné poptávky v české ekonomice rychle promítá do cen. V rámci cenového jádra také dále roste příspěvek nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného. 

Zimní prognóza ČNB očekávala, že inflace bude v letošním prvním pololetí kulminovat na hodnotách u 10 % a na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině roku 2023, se vrátí do blízkosti 2% cíle. Pozorovaný růst cen komodit a válka na Ukrajině však mají na domácí cenový vývoj znatelně proinflační vliv, a to zejména v krátkodobém horizontu.

Petr Král, ředitel sekce měnové