Vzpomínka na bankovní pomoc Státu Izrael

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 3. 10. 2022 strana 10, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Mluvil jsem na zasedání guvernérů centrálních bank ve švýcarské Basileji s Amirem Yaronem, prezidentem izraelské národní banky. Utvrdil jsem se v tom, že mezi našimi zeměmi je výborný vztah. Řekli jsme si, že se uvidíme ještě letos na začátku listopadu. Vezmu mu na schůzku jednu zajímavost, kterou mi v pátek připravil a poslal hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert.

Náš rozhovor byl a bude odborný – o tom, co čekat s inflací v ekonomikách obou našich zemí. Ale přece jenom tuhle zajímavost mu nakonec řeknu: když vznikl Stát Izrael v roce 1948, tak mu Československo poslalo své experty na hospodářskou problematiku včetně centrálního bankovnictví.

Z Národní banky Československé byl takto vyslán do Izraele úředník Jan Sommer, tehdejší náměstek ředitele devizového odboru. Sommer převzal funkci hospodářského poradce a experta tehdejšího izraelského Měnového ústavu. V zápisu dochovaném v archivu České národní banky ze dne 15. ledna roku 1949 se píše: „Administrativní výbor bankovní rady se zabýval ve své schůzi konané 14. ledna 1949 záležitostí ředitele devizového výboru Jana Sommera, který má býti na žádost velvyslanectví Státu Izrael v Praze uvolněn na dobu jednoho roku do Tel Avivu, kde má převzít funkci hospodářského poradce a experta zemního Měnového ústavu. Po projednání záležitosti bylo administrativním výborem přijato usnesení navrhnouti bankovní radě, aby schválila, aby vyslanectví Státu Izrael bylo sděleno, že Národní banka je srozuměna s uvolněním ředitele Jana Sommera pro Stát Izrael na dobu jednoho roku, a aby jmenovanému řediteli byla k tomuto účelu udělena jednoroční placená dovolená. Celkové hrubé roční požitky jmenovaného činí Kčs 171 468,–.“

I díky práci Jana Sommera se tak tehdejší Československá republika zapojila do procesu utváření izraelské centrální banky, které pak vyvrcholilo v roce 1955 jejím ustavením. Po tolika letech ten zápis o vyslání našeho odborníka na devizový trh do Izraele kolegovi Yaronovi ukážu. Historie se uceluje budoucností.

P. S. Zápisky z mé cesty do Izraele a z návštěvy izraelské centrální banky jsem shrnul ve sloupku publikovaném 17. února 2020 v MF DNES.