Vrchol inflace máme ještě před sebou

Rozhovor s Petrem Králem, ředitelem sekce měnové ČNB
Michaela Hergetová (Česká spořitelna 12. 4. 2022, Investiční webinář)

Ředitel sekce měnové Petr Král v investičním webináři České spořitelny na téma inflace, konaném 12. 4. 2022: „Vrchol inflace máme ještě před sebou. Bude vrcholit na úrovni kolem 14 % v meziročním vyjádření. Největší hrozbou je válečný konflikt na Ukrajině, který je neekonomickou a naprosto nepredikovatelnou záležitostí. Důsledky tohoto konfliktu, jak krátkodobé, tak dlouhodobé, nedokážeme nyní ještě v plném rozsahu domyslet.“


Vybrané citace z rozhovoru

„Vrchol inflace máme ještě před sebou. Bude vrcholit na úrovni kolem 14 % v meziročním vyjádření. Největší hrozbou je válečný konflikt na Ukrajině, který je neekonomickou a naprosto nepredikovatelnou záležitostí. Důsledky tohoto konfliktu, jak krátkodobé, tak dlouhodobé, nedokážeme nyní ještě v plném rozsahu domyslet.“

„Poslední měnověpolitické rozhodnutí ČNB z března ukazuje, že ukrajinská válka bude mít hluboké ekonomické dopady, které budou dále prohlubovat inflační tlaky, tentokrát čistě z dovozního směru, což samozřejmě může přispět k ochlazování domácí ekonomiky - může vést k nižší spotřebě, nižším investicím.“

„Do podzimu loňského roku byla minimálně polovina pozorované inflace, která se tehdy pohybovala kolem 5-6 %, tuzemského původu. Energetická krize a eskalace konfliktu na Ukrajině přitopila pod domácím inflačním kotlem. To je věc, kterou ČNB neovlivní. Akcelerace inflace na hodnoty kolem 14 %, které můžeme očekávat v nejbližší době, už jde čistě na vrub tomuto vlivu.“

„Je potřeba si uvědomit, že inflace má potenciál zabudovat se do ekonomických očekávání a chování lidí a firem. ČNB jako instituci cílící inflaci jde o to, aby po té, co tento vliv odezní, se inflace dostatečně rychle, přesvědčivě a bezpečně vrátila zpět do blízkosti inflačního cíle.“

„Naše opatření míří na to, aby si lidé nezvykli, že inflace v rozsahu 10-15 % je něco normálního, co by mělo být očekáváno do budoucnosti, a přizpůsobovali tomu své nákupní zvyklosti, cenotvorbu ve firmách a mzdové vyjednávání. To je to, o co se tu teď hraje.“

„My jsme nyní v pozici, kdy úrokové sazby začaly inflaci tlumit, plný efekt ochlazování ekonomiky se teprve dostaví. Nicméně bylo potřeba tento manévr provést a ukazuje se, že jsme ho udělali relativně včas a že mnoho zahraničních centrálních bank nás v tomto ohledu bude teprve dohánět.“