Tomáš Nidetzký: Mám pochybnosti, jestli je regulace nejlepším nástrojem pro ochranu klientů, mnohem efektivnější je finanční vzdělávání

Rozhovor s T. Nidetzkým, viceguvernérem ČNB
Michala Hergetová (ČAP 1. 8. 2021, rubrika ČAP Insurance Talk)

Tomáš Nidetzký, viceguvernér České národní banky, který dříve působil i na pozici šéfa Pojišťovny České spořitelny nebo ředitele obchodu NN Pojišťovny, hovoří nejen o své roli v České národní bance, ale hodnotí také aktuální problematiku zdanění technických rezerv pojišťoven, systém evropské regulace a jeho dopady nebo rozvíjí otázku, jak velmi je důležité finanční vzdělávání veřejnosti.

Video (externí odkaz)