Tomáš Holub ke zvýšení sazeb

Rozhovor s T. Holubem, členem bankovní rady ČNB
(ČT1 30. 9. 2021, pořad Události, komentáře)

Člen bankovní rady Tomáš Holub vysvětlil v pořadu České televize Události, komentáře zářijový měnověpolitický krok – zvýšení základní úrokové sazby ČNB o 0,75 procentního bodu: „Neříkám, že do budoucna nebudeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, ale prakticky se velká část té diskuze vedla mezi tím, jestli zvýšit o půl procentního bodu, nebo o tři čtvrtě, a nakonec se většina z nás přiklonila k tomu, že je potřeba vyslat jasný, důrazný signál, že centrální banka tu zvýšenou inflaci nebude dlouhodobě tolerovat a bude dělat to, co je potřeba, abysme se vrátili zhruba za rok a půl na 2 %.“

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

5 ku 2. V takovém poměru rozhodla Česká národní banka o největším zvýšení úrokové sazby od roku 1997, a to o tři čtvrtě procentního bodu na půldruhého procenta. Členové bankovní rady si od kroku slibují snížení růstu spotřebitelských cen. Od základní úrokové sazby se také odvíjí úročení všech komerčních úvěrů. Zdražit by tak mohly třeba hypotéky.

Daniel HORŇÁK, analytik, společnost Patron

Jsou velmi drahé nemovitosti, budou dražší samozřejmě úvěry, může to znamenat odliv klientů od vlastnického bydlení například do nájmu, ne tak proto, že by možná chtěli, ale protože na tu hypotéku už prostě nedosáhnou.

Alena BUREŠOVÁ, senior manažerka pro průmysl

Pro podniky to znamená zvýšení ceny peněz, už teď měly problémy s cash flow a už nyní 47 % v rámci našich výzkumů uvedlo, že by mohly investovat více, kdyby měly více finančních prostředků.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

A se mnou ve studiu první slíbený host, je to Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní banky. Dobrý večer.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Dobrý večer vám i divákům.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Dívá se na nás spousta lidí, kteří ví, že centrální banka dnes udělala něco mimořádného, taky slyšeli, že se to možná nečekalo a že to zaskočilo i odborníky. Řekněte jim, co jste to dnes na ně upekli? Co jste jim to dnes v uvozovkách provedli? A budou se mít líp? Jako laikům.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Tak my jsme dnes zvýšili naše základní úrokové sazby o tři čtvrtě procentního bodu, je pravda, že velikost toho zvýšení byla pro trh asi lehce překvapivá, protože trh vesměs očekával zvýšení jenom o půl procentního bodu, ale myslím si, že ten příběh je pro trh srozumitelný, my prostě čelíme zvýšené inflaci v situaci, kdy ekonomika velmi rychle ožila z té postcovidové krize, a víceméně spolu s tím se začínáme vracet i k nějakým normálnějším úrovním úrokových sazeb.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Takže to muselo být tak razantní?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Tak my jsme o tom dlouze diskutovali, to zvýšení inflace je skutečně výrazné, nám se tady schází inflační faktory z domácí ekonomiky i ze zahraničí, jsou to už opakovaně diskutované vysoké ceny energií, komodit na světových trzích, ale my zároveň máme i poměrně přehřátý trh práce. Inflace se zvýšila nad 4 %, je v podstatě na dvojnásobku našeho dvouprocentního cíle a my začínáme z velice nízké úrovně úrokových sazeb, kterou jsme nastavili jako opatření, které pomáhalo ekonomice přestát ten covidový šok, ale momentálně už jsme opravdu v jiné situaci. To oživení je velmi rychlé, inflace se zvýšila velmi rychle a v souladu s tím vlastně i jsme přikročili k poněkud rychlejšímu než obvyklému zvyšování sazeb.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Takže to mám chápat jako dupnutí na brzdu ve strachu, že se nám nepodaří ukočírovat inflaci.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Ne, to určitě ne, my momentálně, když jste použila tu dopravní terminologii, spíš sundáváme nohu z plynu. My jsme měli mimořádně uvolněnou měnovou politiku s úrokovými sazbami blízko nule, což samozřejmě není normál. To bylo protikrizové opatření a my skutečně jsme teď, obrazně řečeno, tak na půlce cesty z pedálu stisknutého až k podlaze k tomu, že vlastně tu nohu z plynu sundáme úplně. Rozhodně zatím nešlapeme na brzdu, měnová politika zůstává stále uvolněná, jenom v menší míře, než byla doposud.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Takže byl ve hře i celý jeden procentní bod?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

To ve hře prakticky nebylo. Neříkám, že do budoucna nebudeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, ale prakticky se velká část té diskuze vedla mezi tím, jestli zvýšit o půl procentního bodu, nebo o tři čtvrtě, a nakonec se většina z nás přiklonila k tomu, že je potřeba vyslat jasný, důrazný signál, že centrální banka tu zvýšenou inflaci nebude dlouhodobě tolerovat a bude dělat to, co je potřeba, abysme se vrátili zhruba za rok a půl na 2 %.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Co by se stalo, kdyby Česká národní banka tento krok neudělala?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Mohlo by se stát to, že inflace, která je teď do značné míry poháněná dočasnými krátkodobými faktory, tak by s náma zůstala déle, než bychom si všichni přáli, mohla by se svým způsobem zabudovat do očekávání a chování všech lidí i podniků a proti takto zvýšené setrvačné inflaci se potom vlastně hůře bojuje a přináší to i větší náklady.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

To dnešní vaše rozhodnutí tedy znamená, že se během následujících setkání už dál nebude zvyšovat, nebo si tím otevíráte další možnost?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Ne, ten směr je víceméně jasný, my stále jsme opravdu na uvolněné měnové politice. Nominální úroková sazba 1,50 je stále výrazně pod úrovní inflace i vlastně pod úrovní toho dvouprocentního inflačního cíle. My vidíme dlouhodobě normální úroveň naší repo sazby někde mezi 2,5 a 3 procenty a asi se nějakými postupnými kroky budeme těmto úrovním v budoucnu blížit, ale samozřejmě rychlost toho dnešního kroku byla svým způsobem mimořádná. Očekával bych, že mohou samozřejmě nastat nějaká další výraznější zvýšení, ale nejpozději v příštím roce, pokud budeme dál pokračovat v tom zvyšování sazeb, tak se vrátíme k těm standardním krokům o čtvrt procentního bodu, ale bude to samozřejmě záviset na tom, jak se mezitím bude vyvíjet situace, jak budou vypadat naše nové makroekonomické prognózy.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Cituji:

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka; citace: Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Příčinou inflace je nedostatek surovin, materiálu, zboží i lidské práce, nevidím řešení v navyšování sazeb. Aktuálně nepotřebujeme dusit ekonomiku striktním dodržováním učebnicových pouček.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Tohle napsala ministryně financí Alena Schillerová. Připouštíte do nějaké míry, že se skutečně bankéři ČNB drží pouček, že jsou tak trochu odtrženi od reality?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Tak my se samozřejmě pohybujeme v nějakém standardním v rámci měnové politiky, do jisté míry jsme z toho rámce vystoupili během krize, kde jsme vlastně bojovali proti černým scénářům, bojovali jsme proti tomu, aby ty uzávěry ekonomiky, které byly dány zdravotními důvody, nevedly vlastně k rozvalu toho celého ekonomického systému a k finanční krizi, která by pak samozřejmě měla neblahé důsledky, ale s tím, jak opravdu ten zdravotní problém se daří dostat pod kontrolu a ekonomika se víceméně blíží té předcovidové úrovni, tak je načase, aby se centrální banka začala zaměřovat na to, co je její hlavní poslání, a to je cenová stabilita. A pokud mám mluvit o tomto, že centrální banka je zde primárně k zajišťování cenové stability jako té základní ekonomické poučce z učebnic, tak samozřejmě tím my se budeme nadále řídit, to je naše práce.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Možná už jste zaznamenal ten ruch za kamerami, to znamená, že už se sem za malou chvíli posadí i dva politice a povedeme politickou debatu, vy jste tedy své učinili, co mohou dělat politici? Co byste jim poradil? Abychom se měli líp.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Tak samozřejmě politici teď jsou ovlivněni tím, že jsme ve vzrušené předvolební atmosféře, centrální banka je od toho nezávislý orgán, aby od těchto aspektů odhlížela, já rozumím tomu, že z hlediska fiskální politiky, politiky vlády jsou jiné priority typu podpora ekonomiky, zaměstnanosti a podobně, ale právě proto tady ta dělba rolí existuje a dlouhodobě je asi nejlepší, když se držíme toho pravidla, že každý si primárně nese zodpovědnost za tu oblast, která je mu svěřena.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Na závěr mi, prosím, ještě dovolte otázku, zdali bankéři smí komentovat předem svá rozhodnutí. Já narážím na to, že i vy jste naznačil dopředu trochu svůj postoj, a mě vlastně zajímá, jestli je to správné. Nedáváte tím signál trhu, aby se mohl předem připravit?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Tak určitě centrální banka nemá nějaký prvoplánový záměr překvapovat finanční trhy, my se snažíme, aby ta naše politika byla srozumitelná a dopředu předvídatelná, což neznamená, že vždy přesně avizujeme to, co uděláme, jak jsem říkal, dnes byl očekávaný krok o půl procentního bodu, nakonec převážil názor, že je spíš obezřetnější zvýšit sazby o tři čtvrtě procentního bodu, ale ta komunikace dopředu je součást toho našeho rámce, který se snaží být skutečně velmi otevřený a dopředu vysvětlovat úvahy o měnové politice.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka

Říká Tomáš Holub, člen bankovní rady České národní banky, já vám moc děkuju, že jste přišel. Na shledanou a dobrou noc.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB

Já také děkuji, dobrou noc.