Signály velí k opatrnosti se zvyšováním sazeb

Rozhovor s J. Fraitem, členem bankovní rady ČNB
Krystof Chamonikolas (Bloomberg 26. 7. 2022)

První rozhovor člena bankovní rady ČNB Jana Fraita pro mezinárodní agentury Reuters a Bloomberg.

Vybrané citace

“Budu zvažovat mezi stabilitou a případně nějakým mírným nárůstem úrokových sazeb. Bude to hodně o diskusi v bankovní radě a vyhodnocení těch signálů, které přicházejí a které jsou v posledních týdnech spíše na té straně, která velí k opatrnosti před dalším zvyšováním.“

"Já jsem dlouhodobě zastáncem delších horizontů měnové politiky z toho důvodu, že v ekonomice máme řadu transmisních mechanismů, které jdou zejména přes úvěry, ceny aktiv, úvěrové podmínky, chování finančních institucí – a ty mají dlouhodobější nebo střednědobé efekty, které třeba modely, které se zpravidla používají v centrálních bankách, nezachytí. Což ale neznamená, že dlouhodobě takový přístup vede k nižším sazbám. Jde spíš o to, že nejdeme z jednoho extrému do druhého."

„Měnová politika už je poměrně přísná.“

"Samozřejmě uvidíme další šoky do inflace v dalších měsících zcela jednoznačně a je nepochybné, že inflace může nastoupat až někam k 20%. Z hlediska měnové politiky toto není úplně tak zásadní číslo, protože to je věc, která se stala. A samozřejmě pro nás je klíčové se dívat hodně dopředu na to, co se děje v reálné ekonomice, co se děje na finančních trzích v oblasti úvěrování atd. A tady je zřejmé, že jsme se od června nejenom v ČR, ale ve všech západních ekonomikách poměrně značně posunuli směrem k té recesní variantě. V řadě zemí vidíme ochlazování spotřebitelské poptávky, u nás to je zjevné už v posledních týdnech.“

„Samozřejmě ta situace se může měnit. Já v žádném případě nevylučuju, že by úrokové sazby dál rostly, ať již teď nebo někdy v brzkém horizontu. Můžeme být samozřejmě překvapeni persistencí inflace či odolností reálné ekonomiky a odolností poptávky.“ 

"Pokud jde o můj obecný přístup, tak já jsem spíše zastáncem relativně přísnější měnové politiky v delším období, to znamená, že v průměru by podle mého názoru měla být v dalších letech měnová politika přísnější než v předchozích 10 letech."