Není potřeba žádné další expanze měnové politiky, tvrdí Jiří Rusnok

Rozhovor s J. Rusnokem, guvernérem ČNB
Ivana Chmel Denčevová (ecofin.cz 13. 11. 2020)

Audio (externí odkaz na web Ecofin)

Vybrané citace:

„Stávající úrokové sazby jsou velmi nízké, a když je vztáhneme k průměrné inflaci tohoto roku a očekávání do budoucna, jsou z reálného pohledu hluboce v záporu.“

„Sazby jsou odrazem momentálního stavu ekonomiky.“

„Normální úrokové sazby by byly sazby, které by byly z reálného pohledu mnohem méně záporné a blížily by se k úrovni našeho dvouprocentního inflačního cíle. Tedy sazby podobné tomu, kde jsme byli před Covidem nebo možná ještě o maličko výš, pokud by to bylo možné.“

„Tím, jak jsme rychle šlápli na brzdu a snížili na jaře úrokové sazby z 2,25 % na 0,25 %, uvolnili jsme dostatečně měnové podmínky... Z hlediska měnové politiky, myslím, není v tuto chvíli potřeba větší expanze. Naopak doufáme, že se situace postupně stabilizuje a že po letošním šoku by se snad ekonomika mohla začít pomalu vracet k předpandemické úrovni. Bude to ovšem delší proces, než jsme si původně mysleli.“

„České banky jsou velmi zdravé. Jsou vybaveny více než dostatečně kapitálovými rezervami. ČNB jim letos doporučila, aby nevyplácely dividendy z loňského zisku. Tím se jejich kapitál ještě dost posílil. Banky mají dost prostoru, aby z vlastních zdrojů pokryly ztráty z některých úvěrů, které byly v moratoriu, ale nebudou schopny být splaceny po jeho ukončení. Banky by to měly být schopny ustát bez větších problémů.“

„Hypotéky jsou zajímavý fenomén. V minulosti, když byly větší ekonomické šoky, jaký zažíváme teď,  měly trhy nemovitostí tendenci se spíše velmi silně ochladit nebo se propadat. To my zatím nepozorujeme a dokonce v oblasti hypotečních úvěrů pozorujeme určitý boom. Myslím, že hlavní zdroj toho je, že jistá část obyvatelstva má volné zdroje, hledá cestu k jejich uplatnění a mnozí z nich se rozhodli pro nákup nemovitostí na investici. Pozorujeme to i v jiných zemích, např. v Izraeli či ve Skandinávii mají podobné zkušenosti.  Je to asi fenomén této krize, kdy se ta nejistota projevuje v tom, že vyšší střední vrstva investuje do nemovitostí.“

„Hlavní je nyní pokusit se zacílit státní podporu na ty potřebnější. Tato krize má zvláštní povahu a je strukturovaná v rámci svého dopadu. Dopadá nerovnoměrně na různé obory hospodářství.“

„Teď je čas na méně plošných opatření a více cílených, aby nedošlo k tomu, že by podniků postižených krizí zahynulo příliš mnoho. I když je nutné si připustit, že ztráty budou, protože ne všude se poptávka vrátí tam, kde byla před krizí.“