Logika stability sazeb

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 8. 8. 2022 strana 9, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

V době velké nejistoty musí být centrální banka pevnou kotvou stabilizující podmínky v ekonomice. Ve čtvrtek jsme společně s kolegyněmi a kolegy z bankovní rady rozhodli ponechat úrokové sazby stabilní. Dvoutýdenní repo sazba je aktuálně na 7 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1999. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, jsme ale přesvědčeni, že to bylo rozhodnutí správné.

Nacházíme se v období extrémní nejistoty. Válka na Ukrajině a s ní spojené rostoucí ceny energií mohou inflaci dále přiživit. Je téměř jisté, že meziroční růst cen do konce roku dosáhne hodnot kolem 20 %. To už ale v tuto chvíli centrální banka ovlivnit nemůže. Každá změna úrokových sazeb se projeví v ekonomice se zpožděním. Největšího efektu dosahuje přibližně za rok a půl. Nereagujeme tedy mechanicky na poslední čísla o inflaci, která jsou mimořádně vysoká, ale zejména na její výhled. A dobrá zpráva je, že podle prognózy ČNB by inflace měla klesnout do roka a půl k úrovním poblíž 2 %. Co onen obrat způsobí? Pokles reálné kupní síly lidí bude tlumit poptávku, tím pádem i inflaci. Zpomaluje rovněž růst úvěrů pro domácnosti a firmy, a tedy i růst množství peněz v ekonomice. Stávající výše úrokových sazeb je tudíž zatím dostatečně restriktivní.

Současná inflace je výsledkem nákladových i poptávkových tlaků. S dovezenými nákladovými inflačními tlaky žádná centrální banka nic moc nezmůže. Nedokážeme měnovou politikou zlevnit ceny plynu nebo elektřiny. Můžeme však bránit jejich přelití do domácí ekonomiky. V prostředí klesající poptávky již nebudou moci obchodníci zvyšovat ceny tak snadno jako dříve.

Tři klíčové podmínky pro snížení inflace, v pořadí podle důležitosti, jsou: Zaprvé je nutné snížit míru zadlužování země. Zadruhé je potřeba zabránit mzdově inflační spirále. Růst mezd tedy musí odrážet růst produktivity práce, ne růst cen v ekonomice. A zatřetí je třeba držet úrokové sazby na vyšší úrovni, která brzdí ekonomiku.

S ohledem na nejistotu, která nás v nadcházejících měsících čeká, nám čtvrteční rozhodnutí umožní vyhodnocovat další vývoj ekonomiky a účinnost současné výše úrokových sazeb. Za bankovní radu ujišťuji veřejnost, že kroky ČNB budou dostatečné k obnovení cenové stability v souladu se zákonným mandátem.