Komodity zlevňují, růst zpomaluje: dobré zprávy

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 5. 12. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Kolega z bankovní rady Jan Frait napsal se svým poradcem Jakubem Matějů článek na čnBlog na téma: Co říká pokles cen komodit o vyhlídkách globálního růstu.

V posledních měsících došlo k citelné korekci cen řady komodit na světových trzích – a to jak energetických, tak průmyslových či potravinových. Pokud bude korekce pokračovat (důležitá podmínka), je to dobrá zpráva pro splnění priority číslo jedna: podstatně snížit v Česku inflaci.

Autoři článku zkoumají vztah cen komodit a očekávaného vývoje globální poptávky, kterou jde aproximovat růstem světového hrubého domácího produktu. Do roku 2009 byl tento vztah velmi těsný. Dokládá to vysoká míra korelace růstu světového HDP s růstem komoditních indexů. Mezi lety 2012 a 2018 došlo k jistému rozvolnění tohoto vztahu, které souviselo mimo jiné s rozmachem techniky frakování břidlic a její aplikace v USA. V roce 2020 pak v souvislosti s pandemickými uzavírkami došlo ke skokovému poklesu světové produkce, který se v cenách komodit odrazil jen částečně. V roce 2021 pak opět rostl jak světový HDP (a tedy poptávka), tak ceny komodit.

Pokud vyjdeme z předpokladu, že komoditní ceny odrážejí očekávanou poptávku, lze z posledních změn cen usuzovat na zhoršené vyhlídky globálního růstu a možné snížení tlaků na růst inflace. Pro malou otevřenou ekonomiku, kterou ta česká je, je rozsah globálních inflačních tlaků zásadní. Analytici nebo komentátoři na to často zapomínají a k inflaci přistupují tak, jako by byla výsledkem čistě domácího vývoje.

Blogový příspěvek mých kolegů připomíná, že při svém rozhodování se musíme v bankovní radě ČNB řídit širokým okruhem ukazatelů a zaměřovat se hlavně na to, co nám naznačují o budoucím vývoji. Korekce cen komodit je jedním ze signálů, že poptávka bude nejspíše v dalších měsících oslabovat, že se mohou snížit nákladové inflační tlaky. Uznávám, nemůžeme si tím byt zcela jisti. Kolegové správně upozorňují na to, že geopolitické faktory mohou opět působení ekonomických sil zásadně narušit.
Vše se může zvrátit, proto budeme další data pečlivě vyhodnocovat.

Pro mě je ale pozorovaná korekce cen komodit důležitým signálem, který naznačuje znatelné zpomalení růstu světové ekonomiky, které přispěje k utlumení inflace a jejímu návratu na nízké úrovně.


Související odkazy:
Co říká pokles cen komodit o vyhlídkách globálního růstu? – blogový příspěvek člena bankovní rady Jana Fraita a poradce rady Jakuba Matějů