Karina Kubelková vysvětluje měnověpolitické rozhodnutí pro ČT24

Rozhovor s Karinou Kubelkovou, členkou bankovní rady ČNB
Michaela Nováková (ČT24 3. 11. 2022, pořad Byznys ČT24 Speciál)

Rozhovor členky bankovní rady Kariny Kubelkové pro pořad Byznys ČT24 Speciál o měnověpolitickém jednání bankovní rady.

“Zatím se většina bankovní rady shodla na tom, že čísla ukazují, že budeme schopni v horizontu prognózy dosáhnout našeho inflačního cíle dvou procent. To je i důvod, proč jsme ponechali úrokové sazby na stávající úrovni,” komentuje.

Vybrané citace

Úrokové sazby

„Většina bankovní rady se shodla na tom, že úrokové sazby jsou v tuto chvíli dostatečně restriktivní. Dostatečně tlumí poptávkové tlaky, brzdí objem bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, brzdí tedy i množství peněz v ekonomice – úrokové sazby tedy zabírají.“

„Čísla, která nám chodí, ukazují na to, že budeme schopni v horizontu prognózy dosáhnout našeho inflačního cíle, tedy dvou procent. I to je důvod, proč jsme ponechali úrokové sazby.“

„Se sazbami budeme moci jít níže až v momentě, kdy budeme mít z reálné ekonomiky skutečně přesvědčivá data, že se inflace blíží k našemu cíli. A nestačí jedno, dvě čísla, ale skutečně prokazatelná trajektorie klesající inflace.“

„Kdybychom viděli, že spotřeba domácností zrychluje, že lidé utrácejí, že např. mzdy rostou výrazně nad inflaci, tak v takovém momentě bychom byli připraveni okamžitě reagovat a pro zvýšení sazeb pravděpodobně rozhodli.“

Intervence

„Trhy jsou v současnosti velmi neklidné, děje se celá řada věcí na geopolitické úrovni. To se samozřejmě odráží i do úrovně koruny – jak reaguje zahraničí, jak se zpřísňují měnové podmínky v jiných zemích…Já věřím, že intervence (v následujících měsících, pozn.) nebudou potřeba, nicméně v současnosti jsme se shodli na tom, že jsme připraveni zasáhnout kdykoliv, kdy bude fluktuace kurzu koruny nějakým způsobem nadměrná.“

Ekonomický výhled

„Všechna ta data, která nám chodí ze zahraničí, z našich hlavních exportních trhů, především z Německa, mluví o poklesu ekonomiky. My jsme exportně orientovaná ekonomika a sentiment podniků i domácností velmi rychlé padá.“

„Pro českou ekonomiku, pro její růst, jsou zásadní především soukromé investice, investice firem. V současné situaci ale vidíme silný pesimismus a spíše odkládání těchto investic do příštího roku. A to je také důvod, proč jsme zřejmě na cestě do recese.“

Trh nemovitostí a hypotečních úvěrů

„Ceny rezidenčních nemovitostí pravděpodobně už dosáhly cyklického vrcholu a v některých segmentech už klesají. Co se týká hypoték, pro většinu bankovní rady to byl jeden z důležitých argumentů, že úrokové sazby zapůsobily – že jsou na takové úrovni, která vlastně brzdí zájem. A objem (poskytovaných hypotečních úvěrů, pozn.) klesá nejen s tím rekordním loňským rokem, ale i ve srovnání s rokem předchozím.“

„V současnosti neidentifikujeme žádná významná rizika pro finanční stabilitu, která by z toho plynula. Míra selhání je v České republice stále velmi nízká. Ono to je hodně spojeno s trhem práce a s nezaměstnaností, která je tady v České republice pořád ještě nízká. Od toho se hodně odvíjí míra selhání. Opravdu pravidelně děláme zátěžové testy bank, ty jsou v současnosti dobře kapitalizované. V tomto směru tedy nevidíme riziko.“