Dobrý stav bankovního sektoru přetrvává

Vojtěch Benda (Bankovnictví 11/2020 18. 11. 2020, rubrika Úvodník)

Vítám čtenáře u listopadového čísla Bankovnictví.

Nacházíme se v nelehkých časech, kdy v České republice vrcholí druhá vlna epidemie COVID-19. Tato druhá vlna zastavila slibné letní ekonomické oživení a odsunula jej do příštího roku. I přes vyšší počet nakažených se česká společnost i ekonomika od jara naučily s epidemií lépe žít. Neopakuje se jarní zmrazení aktivity, většina podniků naštěstí pokračuje v činnosti. Také Česká národní banka je nadále v těsném kontaktu s ekonomikou a nepřetržitě aktualizuje a publikuje své ekonomické předpovědi. Na základě poslední listopadové prognózy rozhodovala ČNB o nastavení měnové politiky. Vzhledem k poklesu ekonomiky, při kterém však zároveň pokračuje silný růst cen, jsme se přiklonili ke stabilitě sazeb na nízké úrovni (dvoutýdenní repo sazba zůstala na 0,25 procenta). Zachování období levných peněz očekává většina bankovní rady hluboko do roku 2021, v závislosti na časování a robustnosti návratu ekonomiky k růstu. I tak jsme letos uvolnili měnovou politiku v obrovském rozsahu, který jen obtížně nalézá ve světě srovnání.

Koncem října také skončila platnost zákonného moratoria na úvěrové splátky. Moratorium jsme na jaře podpořili, protože jsme viděli velmi dobrou kapitálovou vybavenost bank a jejich schopnost absorbovat případné pozdější úvěrové ztráty. S tímto vědomím jsme také snížili povinnou proticyklickou kapitálovou rezervu, aby banky neměly problém dál poskytovat úvěry. Banky akceptovaly doporučení ČNB pozastavit vyplácení dividend v době přetrvávajících nejistot ohledně dopadů pandemické krize. Dobrý stav bankovního sektoru přetrvává. Napomohly tomu státní garanční i stabilizační programy a obezřetnější úvěrová politika samotných bank. Solidním tempem pokračuje i tvorba nových úvěrů nejen domácnostem, ale i firmám. Zatím se nám tedy daří vyhnout se  scénáři typu „credit crunch“. Přesto očekáváme jisté zrealističtění pohledu na kvalitu bilancí, až se prach usadí. Zejména rostoucí rizikové váhy mohou s růstem nesplácených úvěrů způsobit nárůst kapitálových požadavků. Není to však nic, s čím by se bankovní sektor nedokázal vyrovnat.

Krásný podzim a příjemné čtení přeje

Vojtěch Benda