Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 7.8.2008