Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 7.11.2013