Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 7. 2. 2008