Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 5.8.2010