Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 5.11.2009