Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 4.8.2011