Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 4.11.2010