Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 4. 8. 2016