Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 4. 2. 2016