Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 30. 6. 2016