Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 30. 08. 2007