Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 3. 11. 2016