Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 29.3.2012