Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 29.11.2007