Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 28.6.2012