Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 28.3.2013