Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 27.9.2012