Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 27. 09. 2007