Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 26.9.2013