Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 26.3.2009