Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 26. 3. 2015