Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 26. 07. 2007