Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 24. 9. 2015